על המיזם

מיזם מהל"ב- מניעת התעללות בילדים


חזון ומטרות
החזון: ישראל תהיה חברה התומכת במרחב התפתחות וצמיחה בטוח שבה ילדים לא חווים התעללות והזנחה.
המשימה: להפחית התעללות והזנחת ילדים בישראל ולשפר את ההתמודדות המערכתית עם התופעה.
המטרות: 
א. שינוי ועיצוב סדר העדיפויות החברתי והמדיני בתחום התעללות והזנחת ילדים תוך התמקדות במניעת התופעה
ב. הערכה ומדידה של התחום על מנת לאפשר הגברת אפקטיביות של תכניות
ג. פיתוח ותמיכה ברעיונות ותוכניות חדשות למניעת התעללות בילדים
ד. הבטחת משאבים שתאפשר את מימוש חזון המיזם ואוטונומיה בהתווית מדיניות וקבלת החלטות לאורך זמן

 

השותפים
מכון חרוב מיסודה של קרן שוסטרמן בישראל, המועצה הלאומית לשלום הילד, מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, חברת EBS הישראלית בראשותו של גיל מנדלזיס וחברת הייעוץ BCG. בועדה המייעצת למיזם חברים נציגי משרדי הממשלה (בהם רווחה, חינוך, בטחון פנים, בריאות) ומומחים מהאקדמיה.
מכון חרוב נבחר לנהל את המיזם וקיבל את תרומתיהן הנדיבות של חברת EBS וקרן שוסטרמן-ישראל למימונו.


תכנית העבודה
א. שינוי ועיצוב סדר היום הציבורי ודעת הקהל:
היעדים: העלאת התופעה של התעללות והזנחת ילדים לראש סדר העדיפויות הציבורי ולמרכז השיח ודעת הקהל בישראל.

ב. שינוי ועיצוב סדר יום פוליטי:
היעדים: שימוש בכלי סנגור ושינוי חברתי, עיצוב חקיקה ועיצוב וניטור מדיניות הממשלה ויישומה כאמצעי להפחתת התעללות בילדים.
ג. מדידה וניטור התופעה:
היעדים: לספק מידע מקיף ומהימן על היקף התופעה בישראל, ולאפשר מעקב אחר שינויים לאורך זמן, בפרספקטיבה מקומית ואף בינלאומית, במטרהלסייע בנוגע לתכנון מדיניות, להקצאת משאבים ולייזום תכניות בתחום.

ד. הפעלת חממה ומערך תמיכה: לייזום, עידוד, קידום ויישום רעיונות חדשים למניעת התעללות בילדים
היעדים: הפעלת מערך תמיכה ולמידה הדדית שיקדם רעיונות חדשניים למניעת התעללות בילדים ויתמוך בלמידה הדדית ויישום משותף של רעיונות אלו.

 

בשלב זה מתמקד המיזם בארבעה מרכיבים

1. עיצוב סדר יום מדיני וחברתי (שותף: המועצה לשלום הילד)
2. השפעה על דעת הקהל להעלאת מודעות לתופעה - הפקת מסע הסברה (שותפים: המועצה לשלום הילד ומשרד פרסום גליקמן, שמיר, סמסונוב)
3. פיתוח אינדקס לאומי- מדידה וניטור של התופעה (מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל)
4. הקמת "חממה חברתית" לעידוד יזמות ופיתוח תכניות מניעה חדשניות בתחום (מכון חרוב)

 

תכניות להמשך:
להתפתח לכדי מרכז לאומי ובינלאומי בתחום מניעת התעללות בילדים והזנחתם, שיפעל בתחומים של שינוי ועיצוב סדר העדיפויות החברתי והמדיני תוך התמקדות במניעת התופעה, בהערכה ומדידה של התחום, ע"מ לאפשר הגברת אפקטיביות בהפעלת תכניות ויצירת ידע מקצועי בתחום.


לפרטים נוספים: ענת אופיר, רכזת מיזם מהל"ב
anato@haruv.org.il

עבור לתוכן העמוד