קורס בנושא פגיעות מיניות למטפלים בחברה הערבית – מחוז מרכז

מטרת ההשתלמות שמתקיימת במרכז אופק בטירה היא להגדיל את מאגר אנשי המקצוע מקרב האוכלוסייה הערבית המתמחים בטיפול בילדים שנפגעו מינית ובני משפחותיהם. זאת, באמצעות הקניית ידע תיאורטי מתקדם וכלים יישומיים להתמודדות עם התופעה. 

התכנים הנלמדים בקורס זה הם:

מבוא תרבותי לפגיעות בילדים ופגיעות מיניות בחברה הערבית

 • הפער בין הרמה ההצהרתית למציאות,
 • גורמי סיכון חברתיים,
 • קונפליקטים הנובעים מקודים תרבותיים

טיפול רגיש תרבות – תאוריות לטיפול רגיש תרבות, דוגמאות מהשטח

 • התערבות טיפולית מותאמת תרבות, שפה בחדר טיפול, התמודדות עם חרדות של הורים. תיאוריות התפתחותיות השפעה של הפגיעה בשלבי התפתחות שונים – השלכות נפשיות של טראומה לאורך ציר ההתפתחות (גיל הרך, חביון וגיל ההתבגרות)
 • התנהגות מינית נורמטיבית מול הסטייה ממנה (התנהגות לא נורמטיבית) לאורך ציר ההתפתחות

אבחון פגיעה מינית -  כלים אבחוניים טראומה, פוסט טראומה, דיסוציאציה, דינמיקת הסוד ואלמנט ההכחשה, כיצד לעודד ולאפשר חשיפה

הטיפול בנערות
כלים טיפוליים -  הכלים ההשלכתיים : טיפול במשחק, בחול, דרכים לדיבוב, סיפור סימל ציוני, ציור בובות אנטומיות ואחרים

הטיפול בילד

 •  מאפיינים ייחודיים בטיפול בילד נפגע פגיעה מינית.  השלכות לטווח קצר וארוך, סימפטומים, דרגת הנזק, מטרות טיפוליות, שלבי הטיפול, התהליך הטיפולי
 • תהליכי התנגדות, העברה – העברה נגדית, השלכה

ההיבט המשפחתי:

 • מאפיינים של משפחות הנמצאות בסיכון להתעללות מינית
 • פגיעה בתוך המשפחה: גילוי עריות, פגיעה בין אחאים
 • המשפחה/ההורה הלא פוגע כמערכת חיונית להחלמה
 • דגשים ומודלים לטיפול במשפחה

התערבות  מערכתית - חובת דווח, חוק הנוער טיפול והשגחה, תפקיד חוקר הילדים וסמכויותיו

קשרים בתוך הקהילה ואלמנטים הקשורים לטיפול בתוך הקהילה + שיווק בסביבה מתנגדת/מתגוננת

התנסות בהדמית מצבים במ.ס.ר. 

טראומטיזציה משנית

פרויקט בקהילה בתחום של העלאת המודעות לנושא, איתור ודווח

עבור לתוכן העמוד