תיכון גימנסיה העברית בירושלים

מכון חרוב רואה בצוותים של בתי הספר (מורים וצוות מנהלי כאחד) אוכלוסית יעד מרכזית מתוך התפיסה שאלו מבוגרים משמעותיים עבור הילדים בכלל וילדים נפגעי התעללות בפרט.

אירוע פתיחה לשנה"ל הבאה בה נושא ילדים נפגעי התעללות והזנחה יהיה חלק מתכנית השנתית הבית ספרית.

עבור לתוכן העמוד