ציורי ילדים

  איסוף נתונים על ילדים ונוער עם מוגבלות

  ילדים עם צרכים מיוחדים נפגעים פי ארבעה ויותר מילדים רגילים, אך השירותים העומדים לרשותם מצומצמים מאוד ביחס לאוכלוסיית הילדים הרגילה.


  בשנת 2013 התכנס פורום שולחן עגול של שלושים אנשי מקצוע בכירים ממשרדי ממשלה הנוגעים בעניין (חינוך, בריאות ורווחה). הדיונים בשולחן העגול נועדו ללמוד ולהמליץ על כיווני הפעולה הנכונים ברמה מערכתית רב-מקצועית ובין-ארגונית, ולבנות תכניות מתאימות שיתנו את המענה הטוב ביותר האפשרי. ואשר יתגבש להקמת פרויקטים בראי רב-ארגוני.


  בשנת 2014 הוקמה וועדה בין-משרדית של אנשי מקצוע בכירים מכל משרדי הממשלה, בראשות משרד הבריאות  שכללה עשרה אנשי מקצוע בכירים מהתחומים הנ"ל. מטרת הוועדה היתה לבחון ולזרז הקמת פרויקטים בנושא ילדים עם צרכים מיוחדים נפגעי התעללות כאשר כצעד ראשון הוחלט על איסוף נתונים בנושא.


  בשנת 2015 התכנסה קבוצת עבודה בין משרדית שסיכמה אלו נתונים על ילדים עם צרכים מיוחדים נפגעי התעללות והזנחה ניתן לאסוף בדרך התיעוד הקיימת וזיהתה צורך בשינוי חלק מדרכי התיעוד והמעקב.
  בסיום הבדיקה הוגשה בקשה לוועדת הכספים של אשלים שאישרה את בקשת הפורום למימון סקר. הסקר המדובר יכלול: סקירה קצרה של דרכי איסוף הנתונים המקובלים בעולם ויאסוף את הנתונים הקיימים במשרדי הממשלה בארץ, כאשר ניתוח שלהם יאפשר:


  1. לקבל תמונה (גם אם לא מדויקת) של היקף התופעה
  2. לאתר מוקדי כפילויות של שירותים ונתונים
  3. לזהות אוכלוסיות שלא באות לידי ביטוי בנתונים ולפיכך כנראה לא מקבלות מענה בשירותים הקיימים
  4. לזהות צמתים מתאימים לשותפות בין המשרדים (יבסס את המלצות הפורום הרחב)
  5. לזהות חסכים וצרכים מתבקשים (במידה מסוימת, גם יסייע לבסס את המלצות הפורום הרחב)
  6. להמליץ על דרכי איסוף נתונים עתידיים

   

  בשנת 2016 יתקיים הליך מכרז או פטור ממכרז לשם העסקת חוקר שיעסוק אך ורק באיסוף נתונים אלה והסקר יצא לדרך.

  משתתפים: עשרה אנשי מקצוע בכירים ממשרד הבריאות, ממשרד החינוך וממשרד הרווחה וכן נציגת מכון חרוב.

   
   
  עבור לתוכן העמוד