ציורי ילדים

  תוכנית לפקידי הסעד

  תוכנית זו נועדה לפקידי סעד בעלי ניסיון מכל הארץ ונבנתה כמענה להגדלת האוכלוסייה של ילדים נפגעי התעללות והצורך לספק להם ולמשפחותיהם מענה טיפולי בקהילה.

  מטרת התוכנית להדגיש את הסוגיות האבחנתיות והטיפוליות המיוחדות במפגש עם אוכלוסייה זו. שירות ילד ונוער של משרד הרווחה מהווה שותף לתוכנית, אשר מנוהלת ע"י בית הספר המרכזי להכשרת עובדים סוציאליים. בשני הקורסים הראשונים השתתפו כ-40 פקידי סעד מכל המחוזות. סמינר שלישי מתוכנן לספטמבר 2007.

  הסמינר מחולק, כמו בתוכניות אחרות, לחלק תיאורטי ולהדרכה קבוצתית.

  תוכנית זו היא הראשונה בה ביקרו המשתתפים במס"ר, המכון לסימולציה רפואית. פקידי הסעד השתתפו בסימולציות מול שחקנים, בהן התמודדו עם עבודה טיפולית עם ילדים, מבוגרים, וזוגות. עבודתם צולמה ונותחה בקבוצות שהונחו ע"י פקידי סעד מחוזיים ועובדים סוציאליים מומחים אחרים. מס"ר מוכיח את עצמו ככלי הכשרה בעל עוצמה רבה.

  עבור לתוכן העמוד