ציורי ילדים

    הכשרת עובדים סוציאליים במשרד הקליטה

    מכון חרוב מכיר בצורך של הקהילה הרב-מקצועית ללמוד על השפעת תרבות המוצא על גידול ילדים ועל תפישת מושג ההתעללות בפרט. כמו כן, על הקהילה המקצועית המטפלת בעולים חדשים להכיר מושגים ותופעות הקשורים בהתעללות בילדים.

    למטרה זו נבנתה תוכנית הכשרה ל-8 עובדים סוציאליים מחוזיים של משרד הקליטה האחראים על מאות יועצי קליטה בקהילה אשר ישתתפו בהשתלמות בנושא ילדים נפגעי התעללות: הגדרת התופעה, תהליך הזיהוי ודרכי התערבות. התוכנית תכלול חלק עיוני וחלק של הצגות מקרה בהן ידונו בהתמודדות עם התעללות בזוית תרבויות שונות. השתלמות זאת תכלול כ-8 מפגשים אשר בסיומם תיבדק האפשרות להציע תוכנית לימודים מורחבת ליועצי הקליטה העובדים עם אוכלוסיות שונות ומגוונות.

    עבור לתוכן העמוד