ציורי ילדים

  מנהיגים בקהילה - הקניית מיומנויות להתערבות ולפיתוח רצף שירותים בקהילה לילד נפגע התעללות ולמשפחתו

  בימים אלה מסיים מכון חרוב בשיתוף עם ה"שירות לילד ונוער" במשרד הרווחה והשירותים החברתיים, תוכנית ששילבה הענקת ידע בתחום של ילדים נפגעי התעללות ומשפחותיהם עם ייעוץ והכוונה בבנייה ובעיצוב מענים בקהילה עבור אוכלוסיה זו.  

  התוכנית הופעלה במשך שלושה מחזורים והשתתפו בה 46 מחלקות משלושת המחוזות הגדולים. בתוכנית השתתפו עו"סים, פקידי סעד, עובדים קהילתיים, עובדי נוער וראשי צוותים.

  כ-15 נציגים בולטים – מנהיגים עובדים סוציאלים, מקרב המשתתפים בתוכנית יבחרו להמשיך בהכשרה, במטרה להפוך אותם למנהיגים קהילתיים לעניין ילדים נפגעי התעללות.

  המטרה היא פיתוח ובניית מנהיגות מקצועית, הנבחרת מבין העובדים הבכירים המופקדים והמתמודדים עם סוגיית ההתעללות וההזנחה. הכוונה היא להכשיר קבוצה נבחרת של "סוכני שינוי" ו"נאמני ילדים נפגעי התעללות" בנושאי לימוד מתקדמים וייחודיים תוך שילובם בפיתוח ידע מתקדם בתחום. 

  עבור לתוכן העמוד