ציורי ילדים

  פגיעות מיניות במשפחה

  תוכנית זו נועדה לספק לצוות הפסיכו- סוציאלי של מרכזי החירום והיחידות הייעוציות הטיפוליות שלהם, כלים להערכה וטיפול בנושא גילוי עריות במשפחה.

  ככל שמרכזי החירום הופכים למרכזיים יותר במערך הטיפול בילד נפגע התעללות ומשפחתו - מתעורר הצורך לתוכנית כזו.

  היחידות הייעוציות הטיפוליות ("היחידות האקסטרניות") של המרכזים משודרגים וגדלים כחלק מתוכנית השירות לילד ולנוער של משרד הרווחה להעניק משאבים לשירותים בקהילה, וקיים צורך להכשיר אנשי מקצוע העובדים הן ביחידות האינטרניות והן ביחידות האקסטרניות.

  מכון חרוב, משרד הרווחה, ואשלים יצרו שותפות כדי ליצור תוכנית הכשרה בנושא גילוי עריות. הסמינר הראשון, מתוך שלושה שתוכננו, הסתיים במאי 2008, והשני עתיד להתחיל בנובמבר 2008. כעשרים וארבעה פסיכולוגים ועובדים סוציאליים מ-10 מרכזי החירום משתתפים בכל סמינר, אשר נפגש פעם בשבועיים ל-18 שיעורים, במרכז מיד"א של אשלים בפנימיית עלומים.

  הסמינר מלמד נושאים של אבחון והערכה – דילמות ופרדוקסים בטיפול בגילוי עריות, הכלה של מצבי אי וודאות בתהליך ההערכה, היכרות עם הדינאמיקה של המשפחה האינססטואלית, הפגיעה בילד בשלבי התפתחות שונים – ונושאים על סוגים שונים של התערבות, כולל הקושי של המטפל לטפל בילד נפגע התעללות מינית, אלמנטים של פסיכותרפיה בילד הנפגע, טיפול במשפחה האינססטואלית, העברה בין-דורית של גילוי עריות, טיפול בילד שפוגע, והכלת של מצבי אי וודאות בחדר הטיפול.

  מרצים מומחים מכל הארץ הגיעו להרצות בסמינר בחלק הראשון של כל יום, כאשר החלק השני של היום הוקדש לעיבוד החומר והצגות מקרה בשתי קבוצות הדרכה.

  עבור לתוכן העמוד