ציורי ילדים

  מפרסומי המכון

  הספר “עקרונות לעבודה עם ילדים נפגעי התעללות והזנחה בני הקהילה האתיופית” הוא פרי שיתוף פעולה בין מכון חרוב, מכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל ועובדים סוציאליים שנבחרו על ידי מנהלי המחלקות לשירותים חברתיים שבהן הם עובדים. זהו תוצר של פרויקט למידה ארוך ומורכב שאימץ את המתודה שפותחה במכון ברוקדייל: “למידה מהצלחות העבר — המתודה הרטרוספקטיבית.” מתודה זו מאפשרת לזהות את הידע הסמוי אשר נצבר בארגונים באמצעות רפלקסיה, והפיכתו לידע הניתן ליישום גם בעתיד. מטרת העל של פרויקט הלמידה הזה היא קידום העבודה הטיפולית עם ילדים נפגעי התעללות והזנחה בני הקהילה האתיופית.קראו עוד
  מכון "חרוב", בתמיכתה של קרן "סבה", יזם פרויקט שמטרתו לזהות שיטת התערבות לטיפול בילדים עם מוגבלויות שנפגעו מינית, ולהכשיר אנשי מקצוע שיפעלו לפיה.
  העבודה במרכז מבוססת בעיקרה על הגישה הפסיכודינמית, שאינה הולמת תמיד את המשאבים או את צרכי המטופלים.
  בחוברת זו נסקור את הספרות העוסקת באנשים עם מוגבלויות ומצבי סיכון ובשיטות לטיפול בקורבנות של פגיעה מינית, בדגש על שיטות המתאימות לעבודה עם ילדים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית.קראו עוד
  רשויות הרווחה בישראל מטפלות מדי שנה בבני נוער וצעירים רבים, ביניהם בני נוער שנמצאים ברחוב, בבריחה מהבית או מהמסגרת אליה נשלחו. מחקר זה התמקד במאפייניהן וצורכיהן הייחודים של נערות ומתבגרות במצבי סיכון ומצוקה קשים כתת קבוצה הן בתוך כלל אוכלוסיית בני הנוער - במצבי סיכון והן בתוך אוכלוסיית הנערות.קראו עוד
  ממצאים המבוססים על שאלון לדיווח עצמי שהועבר למורים מהמגזר החרדי שהשתתפו בתכנית מוגנות בביתר עילית. מטרת השאלון היתה לבדוק את עמדותיהם וידיעותיהם בנושא מוגנות. השאלון מכיל 3 חלקים – שאלות כלליות על המשיבים ובית הספר בו הם מלמדים, שאלון עמדות ושאלות על המצב הנוכחי בבית הספר מבחינת מוגנות.קראו עוד
  במטרה לקדם את טיוב מערכת הנתונים על הפניות לעוס"ים לחוק הנוער והטיפול בהן, יזמו משרד הרווחה והשירותים החברתיים ומכון חרוב, מיסודה של קרן שוסטרמן, תהליך פיתוח רב שנתי. במסגרת תהליך הדרגתי זה יפותחו הכלים והאמצעים ליצירת מאגר נתונים מקיף, מהימן ורב שנתי. הדוח הנוכחי מסכם את הממצאים שהתקבלו בשנה החמישית של המיזם ומקיף את שנת 2012.קראו עוד
  נערות במצבי מצוקה הינן נערות אשר מגיעות מרקע של הזנחה או התעללות לסוגיה ואשר נמצאות במצבי סיכון כגון נשירה מבית הספר, התנהגות מינית מסכנת, שימוש בחומרים פסיכו-אקטיביים ובריחה מהבית. נערות במצבי מצוקה מתאפיינות ברב הממדיות של מצבן.
  סקירה זו מתמקדת בנערות במצבי מצוקה קשים, אשר בגישה כלפיהן ובטיפול בהן חלו שינויים בארבעת העשורים האחרונים בישראל. הסקירה פורשת בפני הקוראים את מאפייני התופעה והרקע לה, וכן מעט מהשיח התיאורטי שעומד ברקע של הבנת התופעה ודרך ההתערבות הרצויה.קראו עוד
  בשנים האחרונות עלתה המודעות בעולם המערבי כמו גם בישראל לתופעת הפדופיליה, והיא תופסת מקום הולך וגדל בשיח הציבורי, המשפטי, הרפואי והתקשורתי.
  מסמך זה מבקש להפנות זרקור על תופעת הפדופיליה, ובכלל זה להגדרה של תופעת הפדופיליה, סוגי הפדופילים והמאפיינים שלהם, ביטוייה של התופעה והיקפה, מאפייני הילדים הנפגעים ודרכי הטיפול בפדופילים.קראו עוד
  מטרת המחקר היא לתאר את מאפייני הרקע וגורמי הסיכון של ילדים ובני נוער שטופלו בקהילה ושל אלו שטופלו במסגרות חוץ ביתיות ולבחון את המצב והתוצאות השונות שאליהן הגיעו ילדים שטופלו במסגרות השונות.
  המחקר מתמודד עם המגבלות המתודולוגיות בתחום זה באמצעות קישור בין מאגרי המידע הרבים בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בין מצבם של ילדים שההתערבויות נעשו עמם במסגרת הקהילה ושל ילדים ששהו במסגרות חוץ ביתיות.קראו עוד
  במטרה לקדם את טיוב מערכת הנתונים על הפניות לעוס"ים לחוק הנוער והטיפול בהן, יזמו משרד הרווחה והשירותים החברתיים ומכון חרוב, מיסודה של קרן שוסטרמן, תהליך פיתוח רב שנתי. במסגרת תהליך הדרגתי זה יפותחו הכלים והאמצעים ליצירת מאגר נתונים מקיף, מהימן ורב שנתי. הדוח הנוכחי מסכם את הממצאים שהתקבלו בשנה השלישית של המיזם ומקיף את שנת 2010.קראו עוד
  דו"ח זה מביא ממצאי מחקר שנערך בקרב רופאי ילדים, כדי להגביר את ההבנה של הניסיון שלהם בתחום ההתמודדות עם הפגיעה בילדים, עמדותיהם באשר לדיווח על חשד לפגיעה בילד, והצרכים שלהם בתחום ההכשרה לאיתור ולטיפול בילדים הנפגעים מהזנחה ומהתעללות.קראו עוד
  בשנת 2008 הוכשרו רופאי ילדים מבתי חולים שונים ברחבי הארץ, בתחום איתור וטיפול בילדים נפגעי התעללות והזנחה . מטרת ההכשרה הייתה להכשיר ולחזק את המיומנויות והידע שלהם.
  המחקר הנוכחי בדק את תפוקות יישום ההכשרה לאחר שנה וחצי, באופן איכותני, במספר קטגוריות. בינהן בדיקה של יישום תכני ההכשרה, תרומתם לשינוי תפיסת תפקיד הרופאים ועוד.קראו עוד
  במטרה לקדם את טיוב מערכת הנתונים על הפניות אל פקידי הסעד והטיפול בהן, יזמו משרד הרווחה והשירותים החברתיים ומכון חרוב מיסודה של קרן שוסטרמן תהליך פיתוח רב-שנתי. במסגרת תהליך הדרגתי זה יפותחו הכלים והאמצעים ליצירת מאגר נתונים מקיף, מהימן ורב-שנתי. הדוח השני המסכם את נתוני הפניות אל פקידי הסעד פורסם בשנת 2009 – בסיכום כללי ולפי מחוזות, מגזר וישוב. הדוח מבוסס על תיעוד שעשו פקידי הסעד בכל יישוב.
  קראו עוד
  לאנשי מקצוע מתחום הבריאות אשר באים במגע מקצועי עם ילדים צריכה להיות מידה מספקת של ערנות והכשרה בנוגע לאינדיקטורים קליניים המצביעים על הזנחה והתעללות בילדים, כמו גם התנהלות של דיווחים שוטפים באשר לתחומים אלה.
  מטרת המחקר הייתה לבחון את החוויות של אנשי המקצוע מתחום הבריאות בישראל באשר לזיהוי ודיווח על מקרים בהם יש חדש להתעללות או הזנחה בילדים. כמו כן, המחקר ניסה להעריך את צרכיהם בנוגע להכשרה נוספת בנושא.
  קראו עוד
  כחלק ממטרות המכון להנגיש חומר מקצועי תאורטי לבעלי המקצוע תרגם מכון חרוב את המאמר:
  ANGELS IN THE NURSERY: THE INTERGENERATIONAL TRANSMISSION OF BENEVOLENT PARENTAL INFLUENCES. Alicia F. Lieberman, lena Padro'n, Patricia Van Horn, and William W. Harris
  המאמר דן במונח "העברה בין דורית" - השפעת חוויות מעברן של הדמויות ההוריות על יחסיהן עם ילדיהן בהווה.קראו עוד
  התחום של התעללות בילדים התפתח לאורך השנים וידע שינויים מרחיקי לכת. כלי האבחון והטיפול, התפיסות החברתיות, החקיקה והמקצועות הטיפוליים – כל אלה השתכללו וקיבלו פנים חדשות. בין הפעולות המרשימות שהתפתחו בשלושים השנים האחרונות יש לציין במיוחד את הלמידה ואת ההיערכות המשותפת של כל המערכות העוסקות בנושא. הפעילות המשותפת, לא רק מקלה על הקורבנות ועל המשפחות, אלא גם פותחת בפנינו פתח להבנה נכונה יותר של מצבים סבוכים ומוסתרים.קראו עוד
  במטרה לקדם את טיוב מערכת הנתונים על הפניות אל פקידי הסעד והטיפול בהן, יזמו משרד הרווחה והשירותים החברתיים ומכון חרוב מיסודה של קרן שוסטרמן תהליך פיתוח רב-שנתי. במסגרת תהליך הדרגתי זה יפותחו הכלים והאמצעים ליצירת מאגר נתונים מקיף, מהימן ורב-שנתי. בשבועות אלו פורסם הדוח המסכם את נתוני הפניות אל פקידי הסעד בשנת 2008 – בסיכום כללי ולפי מחוזות, מגזר וישוב. הדוח מבוסס על תיעוד שעשו פקידי הסעד בכל יישוב.קראו עוד
  סקר של עמדות הציבור בישראל כלפי פגיעה בילדים, שערכו פרופ' רמי בנבנישתי ופרופ' הלל שמיד ממכון חרוב, מעלה נטייה ברורה לראות באלימות של בני נוער ובשתיית אלכוהול בקרב צעירים בעיות חמורות יותר מפגיעה של הורים בילדיהם. לעומת זאת, בפגיעה בילדים רואים בעיה חמורה יותר מבעיית המשמעת של תלמידים בבתי הספר.קראו עוד
  עבור לתוכן העמוד