ציורי ילדים

  סקר עמדות הציבור בישראל כלפי פגיעה בילדים וכלפי הדיווח על התופעה

  סקר של עמדות הציבור בישראל כלפי פגיעה בילדים, שערכו פרופ' רמי בנבנישתי ופרופ' הלל שמיד ממכון חרוב, מעלה נטייה ברורה לראות באלימות של בני נוער ובשתיית אלכוהול בקרב צעירים בעיות חמורות יותר מפגיעה של הורים בילדיהם. לעומת זאת, בפגיעה בילדים רואים בעיה חמורה יותר מבעיית המשמעת של תלמידים בבתי הספר.
   
  הסקר נעשה באמצעות מכון ב. י. ולוסיל כהן למחקרי דעת קהל, והוא כלל 812 מרואיינים – 688 במגזר היהודי ו-124 במגזר הערבי. נשים נוטות יותר מגברים לראות בפגיעה בילדים תופעה חמורה ביותר (49% לעומת 35%). בקרב בעלי השכלה נמוכה שיעור הסבורים שמדובר בבעיה חמורה או חמורה ביותר היה גבוה (57%) בהשוואה לשיעורם בקרב בעלי השכלה על-תיכונית (29%) ואקדמית (39%). הורים לילדים ציינו כי הבעיה חמורה במידה רבה או רבה מאוד בהשוואה למי שאין להם ילדים (55% לעומת 39%). משיבים יהודים נטו להעריך את הבעיה כחמורה במידה רבה או רבה מאוד לעומת משיבים ערבים (61% לעומת 39%). חילונים רואים בפגיעה בילדים בעיה חמורה יותר מחרדים, ושיעור החרדים שדיווחו כי אינם יודעים על התופעה גדול משיעור החילונים (21.5% לעומת 7.5%). בעלי הכנסה נמוכה רואים בפגיעה בילדים בעיה חמורה ביותר – יותר מבעלי הכנסה גבוהה. כ-57% מכלל המשיבים סבורים שבתי המשפט אינם מענישים די הצורך הורים הפוגעים בילדיהם. משיבים חרדים סבורים שבתי המשפט מפלים לרעה חרדים, ומשיבים בעלי הכנסה נמוכה טוענים כי יש אפליה לרעה של משפחות עניות. בקרב מרבית המשיבים בכל המגזרים יש הסכמה רחבה שהממשלה איננה מקצה תקציבים מספיקים למנוע מקרים של התעללות בילדים.
   
  להערכות הגבוהות ביותר על דרך הטיפול במקרים של פגיעה בילדים זוכים הרופאים והעובדים הסוציאליים. שופטים ושוטרים זכו להערכות נמוכות. רק כ-25% מכלל המשיבים מסכימים במידה רבה עד רבה מאוד שהמשטרה מטפלת במקרים אלה בצורה טובה, לעומת כ-50% מהמשיבים החושבים כך על רופאים ועובדים סוציאליים. משיבים חרדים נוטים יותר מאחרים להערכות נמוכות של רופאים ואנשי מקצוע אחרים. רוב הציבור בישראל (79%) סבור שהעובדים הסוציאליים עושים עבודה חשובה מאוד בהגנה על ילדים. 45% מהמשיבים הסכימו שאפשר לסמוך על העובדים הסוציאליים, ואילו 32% מהם לא הסכימו לקביעה זו. כ-50% מהציבור סבורים שהעובדים הסוציאליים אינם מתערבים יתר על המידה בחיי המשפחות. למשיבים חרדים הייתה עמדה פחות חיובית כלפי העובדים הסוציאליים, ולטענתם הם מתערבים יותר מדי בחיי המשפחות. 27% מכלל הנשאלים דיווחו שאינם יודעים למי לפנות, בעוד האחרים דיווחו כי הם יודעים למי לפנות. מרביתם דיווחו שהגורם הראשון שיפנו אליו בדיווח הוא המשטרה, ובפער ניכר אחריו הלשכה לשירותים חברתיים והגורמים האחרים – רופאים, קופות חולים או עמותות העוסקות בנושא.
   
  "זהו סקר ראשון מסוגו בישראל הבודק את עמדת הציבור כלפי תופעת האלימות כלפי ילדים. יש חשיבות רבה לעריכתו בימים שאנו עדים למספר גדל והולך של פגיעה בילדים חסרי ישע. בשנת 2008 דווחו 34,000 מקרים של פגיעה בילדים לרשויות הרווחה. תפקידו של הציבור הרחב בחשיפה ובגילוי של מקרים אלה חשובה במיוחד לנוכח העומס הרב המוטל על רשויות הרווחה הסובלות גם ממחסור בכוח אדם מקצועי. הסקר מזהה פערים בידע ובעמדות לגבי דיווח על התעללות, ויש להגביר את הפעילות החינוכית להגברת המודעות בציבור לדרכים להתמודד עם התעללות בילדים. הגם שממשלת ישראל מפעילה את התכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון, תכנית המתמודדת עם המצוקות של ילדים ובני נוער, יש לשכלל את התיאום הבין-משרדי כדי לצמצם עד כמה שאפשר את מקרי ההתעללות וההזנחה של ילדים", כך אומרים פרופ' בנבנישתי ופרופ' שמיד ממכון חרוב, מיסודה של קרן שוסטרמן, המשקיע משאבים רבים בפיתוח ידע מתקדם בתחום הפגיעה בילדים. 

  לקריאת הדוח:

   

   

  עבור לתוכן העמוד