ציורי ילדים

  פניות אל פקידי סעד והטיפול בהן: סיכום ממצאים לשנת 2008

  במטרה לקדם את טיוב מערכת הנתונים על הפניות אל פקידי הסעד והטיפול בהן, יזמו משרד הרווחה והשירותים החברתיים ומכון חרוב מיסודה של קרן שוסטרמן תהליך פיתוח רב-שנתי. במסגרת תהליך הדרגתי זה יפותחו הכלים והאמצעים ליצירת מאגר נתונים מקיף, מהימן ורב-שנתי. בשבועות אלו פורסם הדוח המסכם את נתוני הפניות אל פקידי הסעד בשנת 2008 – בסיכום כללי ולפי מחוזות, מגזר וישוב. הדוח מבוסס על תיעוד שעשו פקידי הסעד בכל יישוב.
   
  נמצא שמספר הפניות החדשות בשנת 2008 היה כ-34,400, מספר מתאים לשיעור כ-16 ילדים לכל אלף ילדים בני 17-0. מהנתונים עולה שהתופעה השכיחה ביותר הייתה הזנחה (כ-45%), לאחריה פגיעה פיזית (34.5%), ופגיעה מינית הייתה פחות שכיחה (17.3%). ההבדלים בין הקטגוריות השונות נמצאו גם בדיווחים דומים בעולם, ונמצאו הבדלים בפערים בין השכיחויות של הקטגוריות השונות. מהניתוח של טרוקמה (Trocme, 2008) עולה ההתפלגות בארצות הברית: הזנחה 65%, פגיעה פיזית 18% ופגיעה מינית 10%. הוא מדווח שבקנדה, לעומת זאת, השכיחות היחסית של הזנחה הייתה נמוכה יותר – 35%, פגיעה פיזית – 27% ופגיעה מינית רק 3%.    
    
  מצאנו שמספר הדיווחים למשטרה בארץ היה 7276, ואילו בכ-16% מהמקרים שחייבו דיווח למשטרה ביקשו פקידי הסעד פטור. יותר מ-16,660 קטינים מטופלים 'לאור חוק'. במהלך השנה הוצאו 5129 צווי הוצאה. פקידי הסעד מדווחים על 315 צווים על פי חוק חולי נפש ועל 451 הופעות בוועדות פסיכיאטריות לילדים ולנוער.
   
  בהשוואה בין המחוזות אפשר לראות שהפרופורציה של הפניות החדשות מתוך כלל הילדים במחוז הייתה דומה מאוד במחוזות השונים. עם זאת, נראה שיש הבדלים בשכיחות היחסית של סוגי הפגיעה: במחוז הדרום שיעור הפגיעות המיניות היה 2.9 לאלף ובמחוז הצפון 2.79, ואילו במחוז ירושלים הוא הגיע ל-4.72 לאלף. הפערים בולטים במיוחד בתחום ההזנחה: השיעור במחוז הדרום – 10.46 לאלף – גבוה מהשיעור במחוז הצפון (8.27) וגבוה בהרבה מהשיעור במחוז ירושלים (5.73) ובמחוז המרכז (5.34 לאלף ילדים).
   
  אפשר לזהות עוד כמה הבדלים בולטים בין המחוזות:
  ·       במחוז  הצפון  שיעור הילדים המטופלים 'לאור החוק' נמוך במיוחד (5.54) ובמחוז דרום הוא גבוה במיוחד (15.24).
  ·       במחוז  הצפון יש שיעור נמוך יותר של פניות להחלטות ביניים של בית המשפט (0.44) בהשוואה למחוז הדרום (1.27).
   
  בהשוואה בין הממצאים במגזר היהודי לאלו במגזר הערבי בולטת העובדה שמספר הדיווחים לכל אלף ילדים במגזר היהודי גבוה במידה ניכרת מזה שבמגזר הערבי. למשל, שיעור הפניות החדשות הוא 18.9 במגזר היהודי ו-11.6 במגזר הערבי. הפערים נמוכים יותר בדיווחים על הזנחה (7.9 לעומת 6.1) וגדולים יותר בדיווחים על אלימות מינית (4 לעומת 1.8 במגזר הערבי). במגזר היהודי היו יותר צווי השגחה וצווי הוצאה והרבה יותר הופעות בוועדות פסיכיאטריות לילדים ונוער. במגזר הערבי היו יותר צווי הגנה מבמגזר היהודי ומספר דומה של צווי חירום.
   
  בשנים הקרובות בכוונתנו לקדם עוד את המהימנות והשלמות של הנתונים הנאספים – באמצעות שיפור הדרגתי באמצעים ובתהליכים של איסוף המידע ועיבודו. איסוף שיטתי זה של הנתונים יאפשר לבחון אם יש שינויים לאורך זמן בדפוסי הדיווח על פגיעה בילדים בישראל.
   
   קריאה מומלצת:  The Future of Children, VOL. 19 / NO. 2 / FALL 2009
   
  גיליון מיוחד של הירחון The Future of Children  יוחד לסוגיות שונות במניעת פגיעה בילדים. בגיליון מאמרי סיכום שנכתבו על ידי מומחים בעלי שם בתחומים הרלוונטיים, ובהם Wulczyn, Barth, Daro, Waldfogel, Stagner.
   
  המאמרים עוסקים בין היתר בפרספקטיבה האפידמיולוגית של סוגיית המניעה, בתפקיד של הדרכת הורים (parent training) במניעת פגיעה בילדים, ביצירת קהילה אחראית כאמצעי למניעת פגיעה, בביקורי בית (בעיקר על ידי אחיות בריאות הציבור) והשפעתם, במניעה ובקשר שלה למערכת פקידי הסעד.
   
   לקריאת הדוח:

   

  עבור לתוכן העמוד