ציורי ילדים

  מאגר מידע

  בחלק זה מידע רלבנטי לעוסקים בתחום של ילדים נפגעי התעללות והזנחה:

  • סיכומים כלליים על תופעת ההתעללות בילדים והזנחתם שיכולים לשמש כרקע להיכרות עם התופעה.
  • קבצי אקסל עם נתונים על מגוון תחומי חייהם של ילדים בישראל המסכמים שנים של איסוף נתונים שנעשה בידי המועצה לשלום הילד עבור השנתון ילדים בישראל.
  • מאגר סרטונים: הרצאות, ימי עיון וחומר מקצועי - בחלק זה ניתן למצוא במרוכז סרטוני "יוטיוב" של מיטב ההרצאות והחומר המקצועי הנוגע לילדים נפגעי התעללות והזנחה.
  • מצגות מהרצאות - מצגות מהרצאות שניתנו במסגרת ימי עיון וכנסים של המכון. הללו יועלו בהמשך.
  • לומדה אינטראקטיבית בנושא אבחון וטיפול בילדים נפגעי התעללות- .מטרתה: ללמד באופן בסיסי את נושא ההתעללות - הגדרת התופעה, חסמים וקשיים, תהליך העבודה במקרים של חשד לפגיעה, עקרונות השיחה עם הילד/ה ודיווח על המקרה, אופן הטיפול והמעקב. כרגע הלומדה נמצאת בתהליך מעבר לפלטפורמה אחרת ותעלה מחדש בקרוב.

  אנו תקוה שמידע זה יסייע בקידום שלומם של ילדים נפגעי התעללות והזנחה.

  עבור לתוכן העמוד