ציורי ילדים

    ועדות פטור מחובת הדיווח

    ועדות המורכבות מנציגי פרקליטות המחוז, המשטרה ופקיד סעד מחוזי ובסמכותן על פי סעיף 368 ד' (ו) לחוק העונשין, התשל"ז, 1977- לפטור עובד סוציאלי לחוק הנוער מדיווח למשטרה על קטין שנפגע בידי מי שאחראי עליו. הסיבות השכיחות למתן פטור הן: חשש לחיי הנפגע מההתעללות אם ייפתחו הליכי חקירה; חוסר עניין של נפגע גילוי עריות הנתון בטיפול לדווח על מקרה ישן; חשש שהליכי חקירה יגרמו לנסיגה או להרס המשפחה הנתונה בתהליך שיקום; סירוב של הנפגע לשתף פעולה עם גורמי החקירה.
    מדי שנה מוגשות כ-1,000 בקשות לפטור מחובת דיווח הנידונות בוועדות הפטור וחלקן הגדול מאושר לבסוף.

    עבור לתוכן העמוד