ציורי ילדים

  תפקידיו של עובד סוציאלי לחוק נוער

  תפקידיו של עובד סוציאלי לחוק הנוער בעת קבלת דיווח על חשד של פגיעה בילד
  כאשר עובד סוציאלי לחוק הנוער מקבל דיווח על חשד עבירה נגד קטין עליו לנקוט בפעולות הבאות:


  1. לבדוק אם מדובר במצב חירום של סכנה מידית, האם קיימת סכנה של המשך פגיעה, האם יש חשש שחשיפת המידע תסכן את הקטין והאם יש חשש להעלמת ראיות. כמו-כן תפקידו לערוך איסוף מידע ראשוני על האירוע, המעורבים בו, סוג וחומרת הפגיעה ורמת הסיכון.


  2. להעריך את חומרת הפגיעה לצורך קבלת החלטות; אירוע חירום דורש התערבות מידית, כלומר דיווח מידי למשטרה, עם הנחיות ברורות לפעול תוך הגנה על הקטין.


  3. על העובד הסוציאלי לחוק הנוער לפנות טלפונית למשטרה ולבקש את התערבותה המידית בתיאום עם המלצות ראשוניות, כולל חקירת ילדים, הרחקת הפוגע וכו'.


  4. במקרים מיוחדים על העובד הסוציאלי לחוק הנוער לפנות מידית לוועדת פטור ולבקש פטור זמני מדיווח למשטרה לצורך היערכות.


  5. פגיעות מיניות, אונס, מעשה סדום, מעשים מגונים, התעללות מינית, התעללות פיזית – מוגדרים מצבי חירום מבחינת הצורך בהתערבות מידית, אך דורשים תכנון זהיר של התערבות כדי להבטיח הגנה מרבית ונכונה על הקטין. במקרים אלו ניתן מענה מידי של גורמי הרווחה הטיפוליים.


  6. עובד סוציאלי לחוק הנוער יעמוד בקשר שוטף עם המשטרה עד קבלת ההחלטה על העמדה לדין או סיום ההליך המשפטי.

  עבור לתוכן העמוד