ציורי ילדים

    צו מבחן

    צו מבחן

    על פי חוק נקבעת מראש תקופה מסויימת בה יהיה הנער נתון לפיקוח של קצין המבחן לנוער. לעיתים מדובר בתקופה של שנים אחדות. הפיקוח בא לידי ביטוי בקשר הדוק מאוד עם הנער ובפגישות מתוכננות וקבועות עמו, ולעתים גם עם עוד אנשים חשובים בחייו. בתהליך זה יכול קצין המבחן לנוער להחליט על הוצאה חוץ ביתית אם היא נדרשת ולשלב את הנער באחת ממגוון התכניות שמפעיל השירות בשותפות עם ארגונים נוספים.

    עבור לתוכן העמוד