כנס בנושא: פנייה לעזרה של ילדים בסיכון למדריכים בכירים בשפ"י (שירות פסיכולוגי ייעוצי)

בשיתוף: שפ"י ואוניברסיטת בר אילן
7 בדצמבר 2016

בכנס השתתפו 450 מדריכים בכירים בתחום הייעוץ והפסיכולוגיה של האגף לתכניות סיוע ומניעה בשפ"י.


מטרת הכנס הייתה לקדם את האקטיביות של צוותים חינוכיים בפנייה לעזרה עבור ילדים בסיכון בכלל ועבור ילדים נפגעי התעללות בפרט.


פרופ' יעקב יבלון, סגן ראשת בית הספר לחינוך וראש החוג להכשרת מורים באוניברסיטת בר-אילן, הרצה בנושא "פניית תלמידים לעזרת גורמי בית הספר בעקבות מצבי סיכון".
פרופ' אשר בן-אריה, מנכ"ל מכון חרוב, הרצה בנושא "ילדים נפגעי התעללות והזנחה: מאפיינים ותמונת מצב".


ההרצאה המרכזית הייתה של פרופ' גיל נועם מאוניברסיטת הרווארד בארצות הברית שהציג כלי ייחודי "הערכת כוללת לתלמיד כוללת" (holistic student assessment) למיפוי כיתתי של התלמידים על פי קבוצות סיכון. באמצעות כלי זה ידע מחנך הכיתה אילו תלמידים זקוקים לעזרתו ולתמיכתו, גם אם לא פנו אליו ישירות.
להרצתו של פרופ' נועם הגיבה עינב לוק, ראש אגף תכניות מניעה וסיוע, שפ"י, במשרד החינוך, והציגה את עמדת המשרד בנושא.
עם סיום ההרצאות נעשתה חלוקה לקבוצות דיון לשם "תרגום לתכניות עבודה בשטח".

עבור לתוכן העמוד