השתלמות שנתית לעובדים סוציאליים לחוק הנוער (טיפול והשגחה) ופקידי סעד לסדרי דין

בהמשך למסקנות ועדת סילמן, שדנה בסוגיות של הוצאה חוץ-ביתית, החליט מנכ"ל משרד הרווחה והשירותים החברתיים, בשיתוף מכון חרוב, לערוך אחת לשנה השתלמות בת יומיים עבור כלל העובדים הסוציאליים לחוק הנוער (טיפול והשגחה) ופקידי סעד לסדרי דין.


ההשתלמות נועדה להרחיב ולרענן את הידע ולאפשר הפוגה מהלחץ היום-יומי שבו נתונים העובדים הסוציאליים וכדי שהכלים המקצועיים הניתנים בהשתלמויות אלה יסייעו בהתמודדותם עם האתגרים הרבים שמזמנת לעובדים עבודת השטח הקשה מדי יום.


השנה עסקו ההשתלמויות בתכנים הבאים: הזנחה רגשית, איך עובדים עם הורים מזניחים?, מפגש האב עם אשת המקצוע – תהומות וגשרים; עבודה עם אבות; גורמי כוח וחוסן בהתמודדות משפחה עם משבר ועוד. ההשתלמות כללה גם תכנים הפוגתיים ומגבשים והעמקת ההיכרות האישית בין המשתתפים.


ההשתלמויות נערכו במלונות במרכז הארץ ובצפונה ללא עלות מצד המשתתפים.

עבור לתוכן העמוד