הכנס השנתי השמיני של מרכזי החירום: "מחסך לבעיות התנהגות- על התוקפנות וגילויי האלימות של הילדים"

למרכזי החירום מגיעים ילדים שהוצאו מבתיהם בצו חירום של בית המשפט עקב סכנה הנשקפת לחייהם הפיזיים או הרגשיים. רבים מילדים אלה סבלו התעללויות שונות במשפחותיהם. הם מגיעים אל מרכזי החירום במצב של פוסט-טראומה, עקב חוויות טראומטיות במשפחה וההוצאה מן הבית. מטרת הכנס השנתי לשפר את עבודת אנשי המקצוע במרכזי החירום על כל היבטיה. השנה היה הכנס סגור לצוותי מרכזי החירום בלבד.

נושא הכנס השנה נסוב סביב התוקפנות וגילויי האלימות של הילדים במרכזי החירום כלפי אנשי הצוות ובינם לבין עצמם. הבסיס לבחירת הנושא ליום העיון היה הספר של דונלנד וודס ויניקוט, "חסך ועבריינות". הכנס בחן סוגיה זו הן מן ההיבט הפסיכולוגי והן מן ההיבט הנוירולוגי, בחלקו השני של הכנס השתתפו צוותי המרכזים בסדנאות פעילות בהן עסקו במפגש של המטפל עם גילויי התוקפנות והתנסו בכלים שונים להתמודדות.

בתמונה: פעילות גיבוש לצוותם בכנס

עבור לתוכן העמוד