ימי עיון להנגשת שירות המשטרה לאנשים עם מוגבלויות

יום העיון עסק בהיכרות עם עולם האנשים עם מוגבלויות.

תכנים: פגיעה ואלימות כלפי אנשים עם מוגבלות - מאפיינים, גורמי סיכון וחסמים לדיווח, תפקיד העו"ס לחוק מש"ה (פקידי סעד) וממשקי העבודה, רווחה מול משטרה, כלים ודרכי תקשורת נכונים עם אנשים עם מוגבלויות, השירות לחקירות ילדים וחקירות מיוחדות, הנגשת חקירה והעדה לאנשים עם מוגבלות תקשורתית מורכבת באמצעות תת"ח (תקשורת תומכת וחליפית), נהלי העבודה של המשטרה.

 

נערכו שני ימי עיון - האחד, במשטרת מחוז צפון והשני, במשטרת מחוז מרכז.

עבור לתוכן העמוד