הכשרה לצוותים חינוכיים בתלמודי תורה

בשיתוף: עיריית בני ברק, מוסדות שונים
מאי-יולי 2016

כחלק מהרחבת הפעילות, הוחלט על פעילויות הכשרה שונות במערכת החינוך החרדית בנושא איתור וזיהוי ילדים נפגעי התעללות.


מטרות ההכשרה היו העלאת מודעות לתופעה ויצירת שפה אחידה בנושא התעללות ופגיעה בילדים.


נושאי ההכשרה כללו: עמדות ורגשות ביחס לנושא ההתעללות בילדים; ילדים נפגעי הזנחה והתעללות – הגדרת התופעה, סוגי הפגיעות, סימנים לאיתור ולזיהוי; היקף התופעה ומאפייניה; השלכות על התפתחות הילד; עקרונות שיח עם התלמידים ומשפחותיהם בחשד לפגיעה; התמודדות מערכת החינוך עם הנושא; בעלי תפקידים ומוסדות בקהילה הנותנים מענה בנושאים אלה.


הפעילויות נערכות ברחבי הארץ, עד כה נערכו פעילויות בבני ברק, בית שמש, אשדוד ובאלעד, בשישה מוסדות שונים,  תלמודי תורה ומוסדות חינוך חרדיים. נערכו 4-8 מפגשים בכל מוסד והשתתפו בה 150-200 משתתפים- מנהלים, מורים וצוותים אדמיניסטרטיביים. 


מרשמי המשתפים

תודה, היה פשוט מרתק וכדאי. מותאם היטב לציבור שלנו.
תודה על הסדנאות שהועברו לתלמידותינו. המורות נתנו פידבק חיובי ביותר על האופן שהדברים הועברו, ועל ההתאמה לבנות, שהן כזכור תלמידות חינוך מיוחד. בע"ה המחנכות תמשכנה להחזיק את הנושא במסגרת שיעורי ההכנה לחיים. תמשכנה לעשות חיל בשליחות החשובה הזו.עבור לתוכן העמוד