השתלמות לעובדי המרכזים לטיפול בילדים נפגעי תקיפה מינית

בשיתוף: משרד הרווחה והעמותות השונות המפעילות את המרכזים השונים
משנת 2013 מלווה מכון חרוב את הכשרתם של עובדי המרכזים לטיפול בילדים שעברו פגיעה מינית, הן בהכשרות היסוד הן בהכשרות מתקדמות.
 
תכניות ההכשרה נבנות בהתאם לצרכים השונים של כל מרכז ומרכז.
כל אחד מהמרכזים עורך 10–30 מפגשי הכשרה בנושאים שונים, בהתאם לצורכי המטפלים במרכז.

הפעילויות שנערכו:עבור לתוכן העמוד