הכשרה מתקדמת לעובדי 13 המרכזים לטיפול בילדים נפגעי תקיפה מינית

בהכשרה נערכו 10-30 מפגשים לכל מרכז, בהתאם לבחירת המרכז והשתתפו בהם 150 עובדי המרכזים.

נושאי ההכשרות המתקדמות כללו: מנפגעות לפוגענות- היבטים בטיפול ובהערכה; החוויה הסומטית; הקהייה ועיבוד מחדש באמצעות תנועות עיניים; הפוגענות שבתוך הנפגע; "טיפול דיאלקטי התנהגותי (DBT); השפעת הטיפול בפוגעים מינית ובנפגעים מינית על הדינמיקה הארגונית; סדנת "טיפול עצמי" (self-care) למטפלים- עבודה במים כמשאב למטפל השחוק ועוד.

נוסף על הכשרות אלה ערך מכון חרוב הכשרה מותאמת למרכזים לטיפול ממוקד טראומה על פי עקרונות "פסיכותרפיה ילד-הורה" (Child Parent Psychotherapy, CPP).

עבור לתוכן העמוד