הכשרה לצוות האומנה בעמותת "אור שלום" בנושא פגיעה מינית

ספטמבר–נובמבר 2016
בשיתוף: עמותת "אור שלום"
ההכשרה כללה 3 מפגשים והשתתפו בה 50 אנשי צוות- מטפלים, מדריכים ומנהלים בעמותת "אור שלום".

נושאי ההכשרה כללו: המשגת עולם התוכן של פגיעה-פוגענות; מוגנות – המשגה ואחריות; סדנה בקבוצות – בניית סביבה מוגנת במסגרות השונות; פגיעה מינית במרחב הטיפולי: יצירת שפה משותפת לשיח הצוות על הנושא – איזון בין אדישות להיסטריה; התבוננות דרך משקפיים של פגיעה ופוגענות; עבודה ושיח עם ההורים הביולוגים ועם ההורים האומנים; עבודה ושיח עם הילדים גם על נושא הסוד; מה שייך לחדר הטיפול ומה למרחב הטיפולי.

בנוסף המשתתפים למדו על הטיפול במסגרת חדר הטיפול שכולל נושאים כגון: דינמיקה של פגיעה; הבנה של החלקים הפוגעניים הדינמיים של הפגיעה; גישות טיפוליות לטיפול בפוגעים; תוקפנות ופוגענות בחדר הטיפול; הזדהות עם התוקפן; הפרדה של הפגיעה משאר הבעיות של המטופל; רה-ויקטימיזציה (פגיעה חוזרת).

עבור לתוכן העמוד