השתלמות למנהלי מרכזי החירום

בשיתוף: משרד הרווחה
ספטמבר 2016– מרץ 2017
מנהלי מרכזי החירום מתמודדים עם אתגרים ניהוליים לא פשוטים בבואם לנהל את מרכזי החירום. מרכז חירום, כשמו כן הוא, מתנהל רוב הזמן בחירום ובלחץ, ושוהים בו ילדים במצבי טראומה קשים עקב התעללות והזנחה.

בתקופה האחרונה התחלפו רוב מנהלי מרכזי החירום. תכנית למידה זו נועדה למנהלים לשם רכישת כלים ניהוליים לניהול המסגרת שעליה הם אמונים ולגיבוש קבוצת המנהלים שישמשו קבוצת עמיתים להיוועצות ולתמיכה הדדית זה לזה.

במסגרת התכנית נערכו 12 מפגשים והשתתפו בהם 10 מנהלי מרכזי חירום.

נושאים שנלמדו במסגרת התכנית:

• שדרוג המיומנויות הניהוליות בכלל, ובעת חירום בפרט.
• בניית זהות ניהולית: בין הזהות הניהולית לזהות הטיפולית.
• גיבוש קבוצת המנהלים ובניית יחד הדדי בין כולם (ותיקים כחדשים).
• בניית תרבות ארגונית אחידה, שפה ארגונית ומשנה סדורה לטיפול.
• למידת עמיתים: היוועצות, למידה משותפת, פיצוח סוגיות מקצועיות.
• קבוצת תמיכה הדדית.
• הזנה אנרגטית, מוטיבציונית ומניעת שחיקה.

מרשמי המשתתפים
ההשתלמות נותנת לנו כלים לעבודה כמנהלים במסגרת מורכבת כל כך וחירומית. השיח בין אני הצוות והיכולת לנהל דיון ולהיעזר זה בזה חשובה מאוד ועוזרת לחדשים ולוותיקים.

עבור לתוכן העמוד