עבודה טיפולית לצוות הורי נערות השוהות בהשמה חוץ-ביתית, בשיתוף "עמותת ידידות טורונטו"

פברואר 2016 – יוני 2016

משפחה היא הגורם המשפיע ביותר על רווחתו ועל בריאותו הנפשית של האדם. גם כאשר הילד יוצא מהבית מרצונו וגם כשהוא יוצא מהבית בעל כורחו, בעקבות הזנחה, התעללות, או מסיבות אחרות, לרוב למשפחה שלו עדיין יש חלק בחייו. מסיבות רבות ומגוונות העבודה עם הורים איננה פשוטה. לעתים מעומס המשימות הטיפוליות האחרות, למטפלים אין די זמן להתאמץ ולגייס אותם. לעתים ההורים גורמים לכעס ולאנטגוניזם אצל אנשי הטיפול בגלל התנהגותם הפוגעת בילדים, ונדמה למטפלים כי ילדים, נערים, ובעיקר נערות, יסתדרו טוב יותר בלי מעורבות הוריהם. עם זאת יש לזכור כי הקשרים של נערות עם הוריהם ארוכים בהרבה מתקופת השהות שלהם בהשמה החוץ-ביתית. קשרים אלה ילוו את הנערות לאורך חייהן וישמשו מודל לקשרים נוספים בבגרותן. על כן נחוצה מאוד העבודה הטיפולית הן עם ההורים הן עם הנערות בכדי לעזור להן להשתקם. מטרת ההשתלמות הייתה לשדרג את העבודה הטיפולית עם הורים של נערות השוהות בדירות "פניניות".


נושאי ההשתלמות היו: עמדות כלפי הורים והשפעתן על העבודה עם הנערות; תאוריות של הורות; המפגש הראשון עם המשפחה כביסוס להמשך העבודה המשותפת; העבודה הטיפולית על הקשר של הנערה עם הוריה כתורמת להתפתחותה; ההורה החסר; טיפול בהורים וילדים.

בשבעת המפגשים השתתפו 25 עו"סים, מנהלות ורכזות של "פניניות"

עבור לתוכן העמוד