"צמצום בסיכון" - קורס למטפלים בילדים נפגעי הזנחה והתעללות בראי הפסיכולוגיה היהודית

מכון חרוב, קמפוס הר הצופים באוניברסיטה העברית ירושלים
הסתיים יוני 2018

 

 

הקורס מבוסס על הידע והניסיון של מכון חרוב ועקרונות המחשבה היהודית כבסיס לטיפול מקצועי ורגיש תרבות החיוני לילדים נפגעי הזנחה והתעללות.
הקורס עסק בסוגיות קליניות חשובות ומטרתו היתה לתת ידע וכלים לטיפול רגיש תרבות לילדים נפגעי הזנחה והתעללות, מתוך הידע בשדה ומתוך החכמה היהודית.

מרצות:

 

נעמי גוטמן – מכון חרוב ורינת שרייבר – מכון רוטנברג

 

מתכני הקורס:


הפרופיל הרגשי של הקרבן ודמותו של התוקפן
– והיבט יסודו של האדם. אור וקליפה.

 
גילוי עריות והמימד הבין דורי – מיתוס אדיפוס לעומת עקידת יצחק


לספר מחדש את הסיפור – הגישה הנרטיבית והשלחון הרוטנברגי


השפעת הטיפול על המטפל ושימוש בהשפעה זו על הדיאלוג והתהליך הטיפולי

 

 

 

עם סיום הקורס הוענקה תעודה למשתתפים.


הקורס חינם לנרשמים לתכנית הלימודים בפסיכולוגיה יהודית!

 

 

לפרטים:

02-6241998 

merkazrotenberg@gmail.com

  

    


עבור לתוכן העמוד