תכנית הכשרה למנהלים במסגרות של "עמותת אותות"

בשיתוף: עמותת "אותות"
דצמבר 2016-מרץ 2017
זו השנה החמישית בה מתקיים סמינר משולב בשיתוף פעולה עם מכון חרוב. תכנית ההכשרה למנהלים נועדה להקנות ידע וכלים בנושא של טראומה, אשר יסייעו במילוי תפקיד ניהול המסגרת עליה הם אמונים.

מנהלי המסגרות השונות של עמותת אותות, מתמודדים עם אתגרים ניהוליים ומקצועיים
מורכבים, שכן במסגרות אלו שוהים בני נוער במצבי טראומה קשים עקב התעללות והזנחה. הבנת "העדשה" של טראומה כיצד היא משפיעה על בני נוער וכיצד להתמודד עם ביטוייה יכולה לסייע - -בטיפול באוכלוסייה זו.

התכנית כללה כ-4 מפגשים ולקחו בה חלק כ-18 משתתפים. כל מפגש התחלק לשני חלקים: חלק עיוני בו הועברה הרצאה מקצועית וחלק בשני בו התקיים דיון עם המקצה ונציגי העמותה בנוגע לתכנים בהם ההרצאה עסקה.

עבור לתוכן העמוד