השתלמות אנשי מקצוע וסטודנטים ב"מרכז הארצי לסימולציה רפואית" - (מסר, MSR), תל השומר

בעשור האחרון אנו עדים למגמה הולכת וגוברת של שימוש בסימולציה רפואית לצורכי הדרכה והערכה במקצועות הרפואה. מגמה זו מתחזקת, בעיקר במענה לקריאה הגוברת להפחית טעויות אנוש ברפואה ולהנחיל תרבות של בטיחות המטופל. בעקבות ההצלחה של כלי לימודי זה, הורחב השימוש בו גם לתחומי דעת אחרים והוא כולל גם סימולציות חברתיות ומודגשות בו מיומנויות תקשורת של אנשי מקצוע, ובפרט אלה הבאים במגע עם ילדים נפגעי התעללות והזנחה ובני משפחותיהם.


תחום הסימולציה כולל מגוון רחב של טכניקות הוראה והערכה, והמשותף לכולן הוא היותן מבוססות על יצירת סביבה מדומה ומבוקרת המאפשרת לימוד מובנה ובטוח, בד בבד עם תיעוד, תחקור ומתן משוב מידי למתאמנים. מגוון שיטות הסימולציה כולל שימוש בפוֹנִים, שהם שחקנים, והמתאמן מתנסה בתרחיש הלקוח מעולם התוכן המקצועי שלו. השימוש בסימולציות חברתיות נמצא יעיל ביותר בהכשרת אנשי מקצוע בתחום של התעללות בילדים.
מכון חרוב חבר ל"מרכז הארצי לסימולציה רפואית" (מסר, MSR) במטרה לשלב בהכשרותיו את השימוש בכלי חדיש וחווייתי יעיל זה, המספק למשתלמים חוויה ייחודית ויוצאת דופן. בדרך כלל בהכשרות במסר משתף מכון חרוב אנשי מקצוע: רופאים, אחיות ומשפטנים. בימי עיון ובקורסים של מכון חרוב נחשפים לפעילות זו גם סטודנטים רבים. מכון חרוב מציע ימי לימוד במסר לכל בתי הספר לעבודה סוציאלית בארץ.


יום הלימוד במסר מורכב מהרצאה בנושא התעללות בילדים, מסדנה המתמקדת בשיח עם ילדים על אירועי דחק, והתנסות בסימולציות עם שחקנים המדמים מצבים שעובדים סוציאליים עשויים להיתקל בהם בעת עבודתם עם משפחות שבהן הילדים חשופים להתעללות.


רבות מההכשרות של מכון חרוב מלוות בפעילות במרכז מסר.

עבור לתוכן העמוד