תכנית לשיפור המוגנות ביישובי השומרון וחבל בנימין

בשיתוף המחלקה לשירותים חברתיים מועצה אזורית חבל בנימין
2015-2016

רוב יישובי השומרון וחבל בנימין הם ישובים קהילתיים קטנים, יש בהם חיי קהילה משותפים ובין חבריהם קיימת היכרות הדוקה. ברוב היישובים גרה אוכלוסייה המזוהה עם הציונות הדתית. מדובר בקהילות סגורות שבהן הרב משמש כרועה רוחני, מורה דרך, פוסק הלכה ויש לו מקום מרכזי וחשוב בקהילה.


מטרת התכנית לשיפור המוגנות היא לסייע לקהילה לקדם את מוגנות ילדי הקהילה מפני התעללות. בבואנו לסייע ביצירת מוגנות קהילתית יש צורך להתייחס במיוחד למאפיינים אלה.


במסגרת הפרויקט ניתנה הכשרה נפרדת של חמשה מפגשים בכל יישוב והשתתפו בהם 28 חברי הועדות.


התכנים עסקו בהקמת וועדות מוגנות קהילתית תוך הנחלת  ידע רלוונטי בתחום של פגיעות מיניות בהיבט הפרטני ,המשפחתי והקהילתי בניית התפקיד, מנדט הוועדה וגבולות הגזרה והעשייה לצד החוק.

 

התכנית החלה בשנת 2015, ב-2016 נפתח מחזור ב' של השתלמות זו וכל ועדה מלווה על ידי מנחה בצורה פרטנית לשני מפגשי הדרכה והעמקה. כמו כן, התקיימו שני  מפגשי למידה לחיזוק והנחלת ידע מתקדם.

עבור לתוכן העמוד