"צמצום בסיכון" - קורס למטפלים בילדים נפגעי הזנחה והתעללות בראי הפסיכולוגיה היהודית

הקורס יתקיים בתאריכים 7 בפברואר - 9 במאי 2018 

כ"ב שבט - כד' אייר תשע"ח

בין השעות 15:45-18:15

 

הקורס מבוסס על הידע והניסיון של מכון חרוב ועקרונות המחשבה היהודית כבסיס לטיפול מקצועי ורגיש תרבות החיוני לילדים נפגעי הזנחה והתעללות.
הקורס יעסוק בסוגיות קליניות חשובות ומטרתו לתת ידע וכלים לטיפול רגיש תרבות לילדים נפגעי הזנחה והתעללות, מתוך הידע בשדה ומתוך החכמה היהודית.

מרצות:

נעמי גוטמן – מכון חרוב ורינת שרייבר – מכון רוטנברג

 

 

מתכני הקורס:


הפרופיל הרגשי של הקרבן ודמותו של התוקפן
– והיבט יסודו של האדם. אור וקליפה.

 
גילוי עריות והמימד הבין דורי – מיתוס אדיפוס לעומת עקידת יצחק


לספר מחדש את הסיפור – הגישה הנרטיבית והשלחון הרוטנברגי


השפעת הטיפול על המטפל ושימוש בהשפעה זו על הדיאלוג והתהליך הטיפולי

 

 

 

עם סיום הקורס הוענקה תעודה למשתתפים.


הקורס חינם לנרשמים לתכנית הלימודים בפסיכולוגיה יהודית!

 

 

לפרטים: מורן  02-6241998 

 merkazrotenberg@gmail.com

  

    


עבור לתוכן העמוד