השתלמות לצוות רב-מקצועי בנושא פגיעה מינית בילדים במזרח ירושלים

בשיתוף: עירית ירושלים, "הקרן לירושלים"
מרץ-מאי 2016

מטרת ההשתלמות הייתה להקנות לאנשי המקצוע כלים למניעה של פגיעה מינית, להתמודדות עמה ולטיפול בה במערכות החינוך ובקהילה באמצעות כמה פעולות:
• יצירת פורום רחב: "פורום למוגנות ילדים" של אנשי חינוך ואנשי רווחה וקהילה במזרח ירושלים.
• הכשרת צוותי החינוך בגנים על ידי הצוות המוביל לאיתור ולטיפול בפגיעה מינית בילדים.
• תכנון שתי ערכות בנושא זה על ידי הצוות המוביל של הפרויקט : ערכה אחת לפעילות לילדים, וערכה שנייה לפעילות להורים.

להשתלמות נערכו 10 מפגשים והשתתפו בהם 30 אנשי צוות רב-תחומי – גננות, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, מפקחים ממזרח ירושלים


עבור לתוכן העמוד