מפגשי עבודה לצוותים בכירים של פנימיות: שילוב עקרונות של טיפול בטראומה בילדות בעבודה הפנימייתית

פברואר-מאי 2016
כל הילדים ובני הנוער המגיעים לפנימיות טיפוליות ופוסט-אשפוזיות, למרכזי חירום ולהוסטלים לבני נוער – הגיעו למקומות אלה לאחר שחוו אירועים טראומטיים במשפחה. אירועים אלה השפיעו על התפתחותם, על הקשרים שלהם עם הוריהם ועל בריאותם הפיזית והנפשית.

עם זאת בדרך כלל תכנית הטיפול הנבנית עבור ילדים בפנימיות לא נשענת על עקרונות לטיפול בטראומה בילדות. עדשת הטראומה אינה שגורה בפנימיות, ולכן איננה מהווה בסיס מחשבתי או מעשי לבניית תכניות טיפול. מטרות ההשתלמות היא לדון בשילוב עקרונות של טראומה בטיפול בפנימיות.

כחלק מהתכנית נערכו חמישה מפגשים בבית הילדים "הרי ירושלים" והשתתפו בהם 20 מנהלים וצוותים בכירים של פנימיות טיפוליות לילדים ובני נוער.

תכני המפגשים כללו: טראומה מורכבת, אינטגרציה והטיפול הפנימייתי, ההורים בפנימייה – איך טראומה קשורה אליהם ואיך עובדים איתם, ויסות כתהליך של איזון, בחירה והשגת שליטה, הפיכת שירותים לשירותים מוכווני טראומה, מי מחזיק את נרטיב הטראומה ועוד.
עבור לתוכן העמוד