מפגשי עבודה לצוותים בכירים של פנימיות: שילוב עקרונות של טיפול בטראומה בילדות בעבודה הפנימייתית

בשיתוף: עמותת "ידידות טורנטו" ועמותת "אותות"
דצמבר 2016 -מאי 2017
פברואר-מאי 2016

כל הילדים ובני נוער שמגיעים לפנימיות טיפוליות ופוסט אשפוזיות, למרכזי חירום ולהוסטלים לבני נוער, הגיעו לאחר שחוו אירועים טראומטיים במשפחה. אירועים אלה השפיעו על התפתחותם, על הקשרים שלהם עם הוריהם, ועל בריאותם הפיזית והנפשית.
יחד עם זאת, פנימיות לרב אינה נשענות על עקרונות לטיפול בטראומה בילדות בתוכנית הטיפול שבונים עבור הילדים. כמו כן,  השפה של טראומה אינה שגורה בפנימיות ולכן לא מהווה בסיס מחשבתי או מעשי לבניית תוכניות טיפול.

מטרות ההשתלמות היא לדון בשילוב עקרונות של טראומה בטיפול של פנימיות.


תכנים ההשתלמות כללו: טראומה מורכבת, אינטגרציה והטיפול הפנימייתי, ההורים בפנימייה – איך טראומה קשורה אליהם ואיך עובדים איתם? ויסות כתהליך של איזון, בחירה והשגת שליטה, הפיכת שירותים לשירותים מוכווני טראומה, מי מחזיק את נרטיב הטראומה?

כחלק מהתכנית נערכו 5 מפגשים בבית הילדים "הרי ירושלים" והשתתפו 20 מנהלים וצוותים בכירים של פנימיות טיפוליות לילדים ובני נוער.

 

תכניות נוספות לצוותים בפנימיות ומסגרות חוץ-ביתיות:

 

יום עיון לצוות העו"סים בעמותת "אותות"


תכנית הכשרה למנהלים במסגרות של "עמותת אותות"


עבודה טיפולית לצוות הורי נערות השוהות בהשמה חוץ-ביתית, בשיתוף "עמותת ידידות טורונטו"

 

סמינר לרכזי עמותת "אותות" 

עבור לתוכן העמוד