גושן נהריה

מטרת קורס גושן הוא להקנות ידע ולתת כלים מעשיים לרופאי ילדים העובדים בקהילה, בתחומים של הרפואה ההתפתחותית וההתנהגותית, היבטים פסיכו סוציאליים המשפיעים על בריאות הילד והמשפחה, וכן הכרת הסביבה הקהילתית והממשקים חינוך-בריאות-רווחה הרלוונטיים לעבודת רופא הילדים, הנושא של ילדים נפגעי התעללוות והזנחה נכלל בתחום זה ועל כן ניתנים מפגשי העשרה בתחום.

תכני הקורס: התעללות גופנית והזנחה, השיחה עם הילד והמשפחה, חוק נוער וחובת דווח ודיונים במקרים.

כחלק מהתכנית נערכו 4 מפגשים

עבור לתוכן העמוד