בוקר למידה לצוות המוביל של "כפר הנוער העוגן הקהילתי בבאר שבע"

בשיתוף: "העוגן הקהילתי"
אוקטובר 2015 – יוני 2016
ההשתלמות כללה 9 מפגשים ונעשתה בשני חלקים: חלקה הראשון הוקדש לעמדתם הפנימית המקצועית של הצוותים, והחלק השני עסק בעבודה עם הורים.
 
השתתפו בה כ-35 עובדים סוציאליים, מנהלים ורכזים של מסגרות שונות של העוגן הקהילתי.

עבור לתוכן העמוד