הכשרה למטפלות לגיל הרך בחברה הבדואית

בשיתוף : אגי'ק מכון הנגב
פברואר-מרץ 2016
מטרת ההכשרה הייתה לתת למטפלות כלים לאיתור וזיהוי ילדים נפגעי התעללות תוך התייחסות למאפיינים התרבותיים הייחודים של החברה הבדואית.
בהכשרה ניתנה התייחסות לסימנים לאיתור והשלכות של ארבעת סוגי ההתעללות: התעללות פיזית, רגשית, מינית והזנחה.
כחלק מההכשרה נערכו שני מפגשים והשתתפו בה כ-40 מטפלות לגיל הרך.
עבור לתוכן העמוד