ההכשרה בבית הספר קדמה לילדים ונוער בסיכון

מכון חרוב רואה בצוותים של בתי הספר (מורים וצוות מנהלי כאחד) אוכלוסית יעד מרכזית מתוך התפיסה שאלו מבוגרים משמעותיים עבור הילדים בכלל וילדים נפגעי התעללות בפרט.


מטרת ההכשרה היא לתת לצוות בית הספר כלים לאיתור וזיהוי ילדים נפגעי התעללות והזנחה במסגרת בית הספר וכלים לטיפול וניהול מקרה בו עולה חשד להתעללות מול הילד, מול המשפחה, ומול הגורמים המטפלים בקהילה.

 

תכני ההכשרה: איתור וזיהוי התעללות על ארבעת סוגיה: פיזית, נפשית, מינית והזנחה; חוק הנוער טיפול והשגחה וחובת הדיווח; עקרונות שיח עם תלמידים שנפגעו.

כחלק מההכשרה ייערכו 2 מפגשים.

עבור לתוכן העמוד