פעילויות מכון חרוב בבתי ספר

פברואר 2016-יולי 2016

 

מערכת החינוך היא מרכזית ומשמעותית בחייו של הילד, בה הוא מבלה את רוב שנות ילדותו ואת רוב שעות יומו. מרכזיותה וחשיבותה של מערכת זו  גדלה ומוכפלת עבור ילדים נפגעי התעללות והזנחה, אלה נמצאים בסיכון החמור ביותר, מכיוון שמקור הסיכון הוא ביתם ומשפחתם והדמות שתפקידה הטבעי ביותר הוא להגן על הילד היא זו הפוגעת. בגילאים צעירים, דמותו של המחנך משמעותית מאוד עבור הילדים, בייחוד עבור ילדים נפגעי התעללות והזנחה.


על אף היותה מערכת מרכזית ומשמעותית בחייו, בסקר שנערך ע"י "המרכז לחקר החברה" בנושא אלימות כלפי ילדים ובני נוער בישראל נמצא כי יותר מ-50% מהילדים שחוו פגיעה מינית או פיזית, לא היו מוכנים לספר על כך לאנשי מקצוע וכי בכ-10% מהמקרים שבהם נמצא ילדים דיווחו על פגיעה מינית או פיזית הגורם שבחרו לספר לו היה מורה או יועצת.


בהכשרתם של המורים והיועצים החינוכיים כיום נעדרת החשיפה והלמידה על התחום החשוב והמרכזי לחייהם של ילדים – תחום ילדים נפגעי התעללות והזנחה אותם יפגשו קרוב לוודאי במהלך שנות עבודתם בשדה. ללא הכשרה זו, לא יחשפו לידע החשוב הזה ואף לא יוכלו לגלות את הסיכון הגלום בהעדר הכשרה. מתוך הכרה במרכזיותה של מערכת החינוך באיתור וזיהוי ילדים נפגעי התעללות והזנחה, מכון חרוב שם לו למטרה להרחיב את פעילותו בהכשרת צוותי מסגרות החינוך הפורמליות לגילאים השונים.


בשנת 2016 החל מכון חרוב לבוא אל חדרי מורים בבתי הספר והוא רואה בצוותי בתי הספר (מורים וצוות מנהלי כאחד) אוכלוסיית יעד מרכזית להפצת הידע שברשותו, כאמור מתוך התפיסה שהצוות הוא צוות של מבוגרים משמעותיים עבור ילדים בכלל ועבור ילדים נפגעי התעללות בפרט.

מטרת התוכנית הינה להקנות לצוות בית הספר כלים לאיתור ולזיהוי ילדים נפגעי התעללות והזנחה במסגרת בית הספר; כלים לטיפול וניהול מקרה בו עולה חשד להתעללות מול הילד, התמודדות אל מול המשפחה ואל מול הגורמים המטפלים בקהילה.

הנושאים הנלמדים בהכשרות מותאמים לצרכים המיוחדים של כל בית ספר ובית ספר וכוללים: איתור וזיהוי ההתעללות על ארבעת סוגיה: פיזית, רגשית, מינית והזנחה וכן דיון בהשלכות הפגיעה על המצב הרגשי שלי הילד, חוק הנוער טיפול והשגחה וחובת הדיווח, עקרונות שיח עם תלמידים שנפגעו וחשיבותו של שיח זה.


עד כה ההכשרה הועברה בארבעה בתי ספר שונים בירושלים, כללה כ-220 משתתפים הכוללים מורים, מורות ואנשי צוות בתי הספר ונערכו 1-6 מפגשים, בהתאם לצורך.


בתי הספר שניתנה בהם ההכשרה:


עבור לתוכן העמוד