טראומה משנית עו"ס לחוק הנוער

עובדים סוציאליים לחוק הנוער חשופים במסגרת עבודתם למציאות חיים מורכבת ביותר של ילדים ומשפחות בסיכון, מצבי טראומתיים קשים, התעללות והזנחה של ילדים ועליהם לקבל החלטות גורליות המשפיעות על ההוויה והעתיד של המשפחה כולה. העבודה כרוכה ברמות דחק גבוהות ואף יכולה לגרום לעובד ל"טראומה עקיפה" או "משנית". כלומר, החשיפה של העובד לטראומה של הילדים תגרום לעובד עצמו לחוות תסמינים פוסט-טראומתיים ורמות גבוהות של דחק.

ההשתלמות כללה שני ימי למידה והשתתפו בה כ-50 עו"סים לחוק הנוער בעיריית ירושלים. מטרתה הייתה לתת תשומת לב להשלכות שהעבודה הטיפולית העוסקת ב"השאלת נפש" מביאה עמה. להפגיש את עובדים אלו, העוסקים בכאב, סבל ותקווה כחלק מעבודתם היומיומית עם חלקים פצועים בהם שאינם פוגשים כחלק ממנגנוני ההגנה שלהם ועם הפצעים הקדמונים של הבחירה במקצוע הטיפול.

ההשתלמות נועדה גם לייצר קהילה לומדת ומתפתחת עם שפה משותפת שתאפשר אינטראקציות לימודיות בין אנשי מקצוע בעלי רקעים שונים מחד, ותגבש תהליכי עבודה ולמידה אחידים בהמשך, מאידך.

בהשתלמות הועברו ידע והוקנו כלים ומיומנויות מתוך הגישה הנרטיבית רוחנית לפיתוח שמירה עצמית וחוסן שיסייעו בהתמודדות אישית ומקצועית ויסייעו ביצירה אינטגרציה ומשמעות חדשה בעבודה. ההרצאות עסקו במורכבות העבודה, השינוי העצמי והצמיחה של העוסקים בתחום תוך הבניית התקווה ככלי עבודה.

עבור לתוכן העמוד