השתלמות לעובדי נוער בחברה הבדואית

השתלמות זו באה כחלק ממהלך רחב יותר של הרחבת הפעילות של המכון בחברה הערבית. מטרת ההשתלמות הינה ליצור קבוצת למידה וחשיבה משותפת של עובדי נוער בחברה הבדואית המתמודדים עם סוגיות מורכבות ודילמות לא פשוטות בשטח. לפני תחילת ההשתלמות קיימנו מפגש בו בדקנו עם המשתתפים מהם הנושאים המעסיקים ומטרידים אותם בעבודתם. תוכנית ההשתלמות נבנתה על סמך התכנים שעלו במפגש זה. תכני ההשתלמות עסקו בבני נוער בסיכון בחברה הבדואית, במשפחה הפוליגמית, בילדות בצל העוני, בהתעללות לסוגיה והזנחה, בנערות בחברה הבדואית, כמו כן התקיים ביקור במרכז ההגנה בבאר שבע שכלל שיחה ודיון על חובת הדיווח ועל הדילמות שחובה זו מעלה בעבודה עם בני נוער מהחברה הבדואית.

עבור לתוכן העמוד