הכשרה לצוותים של מרכזי הורים-ילדים של עמותת "יד רחל"

עמותת "יד רחל" משתפת פעולה עם מכון חרוב ומציעה תכנית הכשרה למטפלים במרכזי הורים-ילדים של העמותה. מטרת התכנית הייתה להעניק למטפלים כלים למפגש עם משפחות וילדים, שחוו אירועים טראומטיים, לצורך הערכה ועיבוד. דגש מיוחד ניתן לדיבור על הטראומה, עם ילדים, עם הוריהם, ולמפגשים משותפים של הילדים וההורים.
נושאי ההכשרה: הגדרה של טראומה והשפעותיה על ילדים ומשפחות; השפעת טראומה על ההורות; ההערכה של טראומה; שפת הדיבור על אירועים קשים עם ילדים;  המפגש הטיפולי המשותף בין ילדים להורים; הדיבור על טראומה והשפעתו על המטפל.

עבור לתוכן העמוד