עבודה טיפולית עם הורים של נערות בהשמה חוץ-ביתית

אדם נולד למשפחה שאותה אינו בוחר. המשפחה היא הגורם המשפיע ביותר על רווחתו ועל בריאותו הנפשית. כידוע, גם כאשר הילד יוצא מהבית מרצונו או בעל כורחו בעקבות הזנחה, התעללות, או סיבות אחרות, לרוב המשפחה עדיין בתמונה.  העבודה עם הורים אינה פשוטה, מסיבות רבות. לעיתים אין מספיק זמן, מתוך המשימות הטיפוליות האחרות, להתאמץ כדי לגייס אותם. לעיתים הם גורמים לכעס ואנטגוניזם של אנשי טיפול בגלל התנהגותם הפוגעת בילדים ולעתים נדמה כי ילדים, נערים ונערות במיוחד, יסתדרו טוב יותר בלי המעורבות של הוריהם. יחד עם זאת, הקשרים של נערות עם הוריהם נשארים ארוכים הרבה יותר מתקופת השהות בהשמה החוץ ביתית. קשרים אלה ילוו את הנערות לאורך חייהן ויהוו אב-טיפוס לקשרים נוספים בבגרותן. על כן, נחוצה מאד העבודה הטיפולית הן עם הורים והן עם הנערות בכדי לעזור להן להשתקם. מטרות ההשתלמות: לשדרג את העבודה הטיפולית עם הורים של נערות השוהות בדירות "פניניות".

התכנים הנלמדים-
עמדות כלפי הורים והשפעתן על העבודה עם הנערות, תיאוריות של הורות, המפגש הראשון עם המשפחה כביסוס המשך העבודה המשותפת; עבודה טיפולית עם הנערה על הקשר עם הוריה כתורמת להתפתחות, ההורה החסר, טיפול בהורים וילדים.

עבור לתוכן העמוד