פעילות סטודנטים לעבודה סוציאלית במסר בנושא ילדים נפגעי התעללות והזנחה

בשיתוף: מסר
2 באפריל 2017
מרץ 2016-יוני 2016
בעשור האחרון אנו עדים למגמה הולכת וגוברת של שימוש בסימולציה רפואית לצורכי הדרכה והערכה במקצועות הרפואה. מגמה זו מתחזקת, בעיקר במענה לקריאה הגוברת להפחית טעויות אנוש ברפואה ולהנחיל תרבות של בטיחות המטופל. בעקבות ההצלחה של כלי לימודי זה, הורחב השימוש בו גם לתחומי דעת אחרים והוא כולל גם סימולציות חברתיות ומודגשות בו מיומנויות תקשורת של אנשי מקצוע, ובפרט אלה הבאים במגע עם ילדים נפגעי התעללות והזנחה ובני משפחותיהם.

תחום הסימולציה כולל מגוון רחב של טכניקות הוראה והערכה, והמשותף לכולן הוא היותן מבוססות על יצירת סביבה מדומה ומבוקרת המאפשרת לימוד מובנה ובטוח, בד בבד עם תיעוד, תחקור ומתן משוב מידי למתאמנים. מגוון שיטות הסימולציה כולל שימוש בפוֹנִים, שהם שחקנים, והמתאמן מתנסה בתרחיש הלקוח מעולם התוכן המקצועי שלו. השימוש בסימולציות חברתיות נמצא יעיל ביותר בהכשרת אנשי מקצוע בתחום של התעללות בילדים.

מכון חרוב חבר ל"מרכז הארצי לסימולציה רפואית" (מסר, MSR) במטרה לשלב בהכשרותיו את השימוש בכלי חדיש וחווייתי יעיל זה, המספק למשתלמים חוויה ייחודית ויוצאת דופן. בדרך כלל בהכשרות במסר משתף מכון חרוב אנשי מקצוע: רופאים, אחיות ומשפטנים. בימי עיון ובקורסים של מכון חרוב נחשפים לפעילות זו גם סטודנטים רבים. מכון חרוב מציע ימי לימוד במסר לכל בתי הספר לעבודה סוציאלית בארץ.

מטרת יום הפעילות היא לחשוף סטודנטים לעבודה סוציאלית הנמצאים בשנת לימודיהם האחרונה לתואר הראשון לעולם התוכן של ילדים נפגעי התעללות והזנחה ולספק להם כלים לזיהוי והתמודדות עם התופעה. נערכו שלושה ימי פעילות, יום לכל מכללה והשתתפו בהם כ-225 סטודנטים.

יום הלימוד במסר מחולק לשלוש יחידות תוכן:
א) הרצאה העוסקת במי הם ילדים נפגעי התעללות והזנחה ובסוגיות הקשורות לחובות הדיווח
ב) סדנא העוסקת במיומנויות שיח עם ילדים שחוו טראומה
ג) התנסות של הסטודנטים בסימולציות עם שחקנים המגלמים בני משפחות של ילדים נפגעי התעללות ומדמים מצבים שכיחים בעבודתם של עובדים סוציאליים עם משפחות בסיכון.

מרשמי המשתתפים
 סטודנטית: זה היה יום מאוד משמעותי עבורי, הלמידה אפשרה לי להתחבר אל הנושא ולא רק מהזווית האקדמית.
 מרצה מסגל המכללה: אנחנו מאוד מרוצים מיום העיון, זה היה יום מלמד, מעשיר ומרגש שלא יישכח.
 סטודנט: הסימולציה הייתה חוויה משמעותית עבורי ונראה שתוכל לעזור לי בהיכרות ובהבנה של התופעה של ילדים נפגעי התעללות והזנחה, אשמח להרחיב הכשרה זו ולהשתתף בימי עיון נוספים מסוג זה.
.
ב2016 ו 2017 נערכו כמה ימי פעילות עם סטודנטים לעבודה סוציאלית:
• יום פעילות לסטודנטים ממכללת ספיר במסר, בשיתוף מכללת ספיר ומסר, מרץ 2016
• יום פעילות סטודנטים לעבודה סוציאלית מאוניברסיטת בן-גוריון, בשיתוף אוניברסיטת בן-גוריון, יוני 2016
• יום פעילות נוסף במתכונת של יום עיון (הרצאות, סדנה וסימולציה עם שחקני מסר), לסטודנטים לעבודה סוציאלית במכללת צפת, מרץ 2016עבור לתוכן העמוד