תכנית לימוד לעובדות סוציאליות לחוק נוער, עובדות משפחה ועובדות לחוק סדרי דין- אגף הרווחה באר שבע

התערבות במקרים של משפחות בקונפליקט גבוה בהן יש ילדים בסיכון כרוכות בהתערבות של גורמים מקצועיים רבים. בשירותי הרווחה לעובד הסוציאלי לחוק הנוער, לעובד הסוציאלי לסדרי דין ולעובדי המשפחה נדרשת מעורבות שונה בתהליך ההתערבות מול המשפחות. לכל גורם בתהליך ההתערבות מנדט וגבולות גזרה שונים והגדרות שונות ביחס לסיכון ולסכנה- אולם, יחד עם זאת- התיאום והשיח בין שלושת הגורמים הללו הכרחי על מנת לתכלל את ההתערבות מול המשפחות והילדים. בנוסף טיוב השיח בין הגורמים השונים יכול לסייע למנוע שחיקה בקרב העובדים ולהפחית את תחושת ההצפה בהתמודדות מול המקרה.
על אף חשיבותו של השיח ניכר כי בפועל שיח זה אינו מובנה וכי יש צורך להגדיר את הצמתים שבהן חשוב לשתף ולשוחח עם עובדים אחרים.
ההשתלמות נערכת באגף הרווחה בבאר שבע, השתתפו בה עו"סים לחוק הנוער, עו"סים לסדרי דין ועובדי משפחה.

מטרות ההשתלמות
מטרת ההשתלמות היא לספק הזדמנות למפגש מקצועי בין עובדים סוציאלים לחוקים ועובדי משפחה תוך התייחסות לסוגיות מרכזיות בהתערבויות עם משפחות וילדים בסיכון.

מתכני המפגש
חידוד אבחנות סיכון וסכנה בין חוק נוער וסדרי דין, האשמות שווא לפגיעה בקטינים בקרב משפחות בקונפליקט גבוה, העברה נגדית ותהליכים מקבילים בין מטפלים ומשפחות בסיכון, התמודדות עם פונים עם הפרעות אישיות, התמודדות עם התנגדות ותוקפנות כלפי העובד הסוציאלי ועוד.
כחלק מההשתלמות נערכו 7 מפגשים.

עבור לתוכן העמוד