מענה- מנהלות בתי ספר חרדיים בבית שמש

מטרת השתלמות היא הקניית כלים מעשיים לבניית מוגנות במוסדות לימוד, כלים להתמודדות מקרים בהם קיים חשד לפגיעה מינית בילד/ה וכן לימוד דרכי מניעה.

התכנים שנלמדים:

 • סוגי הפגיעות בילדים וסימנים לזיהוי ואיתור התעללות
 • איתותי אזהרה – אבחנה והתייחסות
 • משמעות הטיפול עבור הנפגע ומה קורה בחדר הטיפול

גם בבית ספרנו

 • האם הפגיעה אפשרית בכל מסגרת חינוכית?
 • שיח עם הורי התלמיד
 • כללי תקשורת נכונה
 • נוהלי שיח ואמצעי גיוס
 • בניית מוגנות במוסד הלימודים
 • פרוטוקול התערבות ארגונית במקרה של פגיעה
 • עקרונות חוק נוער, חובת הדיווח, ועדת פטור

חקירת ילדים בהתייחסות לרגישות קהילתית

 • התנהלות בשטח
 • סדנא חוויתית להדמיית מקרה

כחלק מהתכנית נערכו 9 מפגשים.

 

משוב מאת משתתפי התכנית:
תודה על הסדנאות שהועברו לתלמידותינו.
המורות נתנו פידבק חיובי ביותר על האופן שהדברים הועברו, ועל ההתאמה לבנות, שהן כזכור תלמידות חינוך מיוחד.
בע"ה המחנכות תמשכנה להחזיק את הנושא במסגרת שיעורי ההכנה לחיים.
המשכנה לעשות חייל בשליחות החשובה הזו.

עבור לתוכן העמוד