תכנית להכשרת פרקליטים בנושא פגיעה והתעללות בילדים

כדי להעמיק את הבנת הפרקליטים ורגישותם לצרכים ולבעיות של  אוכלוסיית הילדים קורבנות פגיעה והתעללות, כמו גם את תפקידם בייצוגו של הילד, נדרשת הדרכה והקניית ידע חדיש ועדכני. התהליך המקצועי המתפתח והבא לידי ביטוי בחיזוק הילד ושיתופו הפעיל בהליך המשפטי, והבנת המורכבות של הסביבה הפסיכו-סוציאלית של הילד מחייבות הכשרה מתאימה, רצופה ומתמשכת.

מטרת - העל של התכנית היא להעניק לקבוצה מובילה נוספת של פרקליטים מומחיות מקיפה בנושאים הנוגעים להתעללות בילדים. הכשרת הפרקליטים מקיפה סוגיות משפטיות ושאלות הנוגעות באופן מיוחד לניהול תיקים העוסקים בפגיעה והתעללות בקטינים כמו גם נושאים שאינם משפטיים, מתחומי הפסיכולוגיה והרפואה. יעדי ההכשרה הם, בין היתר, לאפשר ניהול מקצועי ומושכל של תיקי פגיעה והתעללות בילדים ולהבטיח שמירת זכויותיהם של קטינים שהם קרבנות עבירות  אלו.
לאחר סיום תכנית ההכשרה ידריכו בוגריה פרקליטים אחרים תוך מתן יעוץ בתיקים העוסקים בהתעללות בילדים. קבוצת הפרקליטים תהווה מסגרת ללימוד משותף, חשיבה ואיסוף מידע. 

 

בתוכנית יוכשרו כ- 45  פרקליטים מהמחוזות השונים של משרד המשפטים.

 

 

עבור לתוכן העמוד