הכשרת אפוטרופוסים לדין

בשיתוף: משרד המשפטים - האגף לסיוע משפטי
מרץ 2016 עד מרץ 2017
ההכשרה מספקת רקע וכלים מקצועיים לתופעת ההתעללות וההזנחה של קטינים ויצירת תחום מומחיות, סטנדרטיזציה וקוד עבודה של מייצגי קטינים.
נוסף על כך, הכירות עם מודל העבודה הבין-מקצועי של מרכז ההגנה לצורך העלאת מספר הפניות אליו במקרים המתאימים וצמצום הקרבנות המשנית שחווים קטינים נפגעי עבירה.

ניתנה הכשרה ייעודית, מקיפה ורב-תחומית לעורכי דין, המייצגים קטינים בהליכים אזרחיים, מטעם האגף לסיוע משפטי, לשם ביסוס מערך ייצוג ומאגר של עורכי דין בעלי מומחיות ייחודית בתחום ייצוג קטינים בישראל.

להכשרה כמה מטרות מרכזיות:
• בנייה של תשתית מקצועית שתכשיר אנשי מקצוע עם התמחות בייצוג קטינים במשפט הישראלי.
• מתן ארגז כלים ייחודי ורב-תחומי לעורכי דין )חדשים וותיקים( המייצגים קטינים מטעם האגף.
• ביסוס מאגר של עורכי דין בעלי מומחיות ייחודית בתחום ייצוג ילדים ובני נוער.
• בניית קהילה מקצועית ושיתוף ידע.
• הטמעת ההנחיות המקצועיות של האגף לסיוע משפטי בתחום ייצוג קטינים.

בהכשרה השתתפו כ-50 אפוטרופוסים לדין ועורכי דין המייצגים קטינים בבית משפט.
נערכו 15 מפגשים שכללו נושאים כגון: התפתחות הילד; סוגי ההתעללות וגורמי סיכון; מאפיינים רב-תרבותיים; ממשקי עבודה עם גורמי הרווחה; המסגרת המשפטית; פסיכיאטריה של הילד והמתבגר; ייצוג ילדים בבית משפט; ילדים עם מוגבלויות; ילדים נעדרי עורף משפחתי; ליטיגציה, אינטראקציה ותקשורת עם ילדים, ומתן כלים לדרכי הדיבור עם ילדים.

מרשמי המשתתפים:
המפגשים מסייעים בחידוד דילמות, כמו גם את ההבנה שאנחנו לא מתמודדים עם הדילמות המקצועיות לבד.

 

עבור לתוכן העמוד