סמינר לעוזרים משפטיים

ילדים אשר חשופים לאלימות אינם נתפסים תמיד כילדים בסיכון.

 

מטרת יום העיון הייתה להכיר את מאפייניהם של ילדים אלו ואת גורמי הסיכון הטמונים בחשיפה לאלימות, ההשפעות ההרסניות של החשיפה המתמשכת לאלימות במשפחה, גם אם הילד עצמו לא היה קורבן לאלימות זו.

העמקנו בהבנת המנגנונים של הטראומה ופוסט הטראומה  ובהכרת עולמם של ילדים חשופים לאלימות.

 

בסמינר השתתפו עוזרים משפטיים לשופטי נוער, משפחה, פלילי ועליון.

עבור לתוכן העמוד