ילדים בסיכון בפרספקטיבה משווה-2015


מחזור שני של הקורס האקדמי "ילדים בסיכון בפרספקטיבה משווה" התמקד בסוגיות שונות של טיפול ישיר, מדיניות ותכנון שירותים לילדים בסיכון בפרספקטיבה משווה. הקורס התאפשר בנדיבותה של קרן משפחת שוסטרמן. בקורס הנוכחי למדו חמשה עשר סטודנטים וסטודנטיות לתואר מוסמך מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית בירושלים ועוד עשרה מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת אוקלהומה.  משתתפי הקורס נחשפו לסוגיות שונות של פיתוח השירותים, הן באוקלהומה הן בישראל, בפרספקטיבה משווה, מתוך הדגשת עבודה מקצועית רב-תרבותית בכל אחת מהמדינות.


במאי 2015 התקיים חלקו הראשון של הקורס, ובמסגרתו אירח מכון חרוב למשך שבוע משלחת של עשר סטודנטיות ושבעה אנשי סגל מאוניברסיטת אוקלהומה. חברי המשלחת והסטודנטיות הישראליות שנלוו אליהם שמעו סדרת הרצאות בנושאים שונים בתחום רווחת הילד ובפיתוח מדיניות וסוגיות של טיפול ישיר, רגיש תרבות בישראל. המשתתפים גם ביקרו במגוון של שירותים ייחודיים המיועדים לילדים בסיכון בירושלים ובסביבתה (מרכז חירום, פנימייה טיפולית, לשכת רווחה המטפלת באוכלוסייה החרדית של צפון ירושלים, "המרכז הארצי לסימולציה  רפואית (מסר)" ועוד). משתתפי הקורס גם סיירו באתרי תיירות מובהקים בירושלים: מוזיאון "יד ושם", "מוזיאון ישראל", העיר העתיקה ושוק מחנה יהודה. 


חלקו השני של הקורס התקיים בטולסה בנובמבר 2015. במהלך שבוע התקיימו הרצאות בנושאים שונים: הדמוגרפיה  והמאפיינים של תושבי מדינת אוקלהומה; ההיסטוריה של המיעוטים השונים החיים במדינה, ובמיוחד אפרו-אמריקניים ואינדיאנים-אמריקניים; הניסיון לתקן עוולות שנעשו למיעוטים אלה בעבר; האתגרים בעבודה מקצועית עם מיעוטים ובייחוד בייצוג היתר של ילדים בקבוצות אלה, המטופלים בידי הרשויות להגנת הילד. המשתתפים ביקרו בשירותים לילדים בסיכון ולמשפחותיהם (מרכז חירום, פנימיות, בית משפט לנוער, תכנית לשיקום נשים אסירות וילדיהן, שירותי אומנה ואימוץ ועוד). המשלחת ביקרה גם בעיירה של שבט הצ'רוקי (Cherokee), ובקמפוס האוניברסיטה באוקלהומה סיטי, שם התקיים פאנל בהשתתפות קבוצה של צעירים בוגרים של מסגרות השמה חוץ-ביתית.
על אף המרחק הגיאוגרפי בין ישראל לאוקלהומה, בין חברי המשלחות הישראלית והאמריקאית - סטודנטים וסגל כאחד – ממשיכים להתקיים קשרי חברות ועבודה אמיצים. הקורס מאפשר למשתתפיו התבוננות ורפלקציה על סוגיות רלבנטיות לחברת המוצא מבעד לעדשה של החברה האחרת, ובאמצעות זיהוי קווי הדמיון והשוני בין החברות.
במשוב שהתקבל הייתה הסכמה רחבה בקרב המשתתפים שהקורס מהווה הזדמנות ייחודית למפגש עם עמיתים מארץ אחרת, וכי החוויה שאליה נחשפו המשתתפים היא חוויה מלמדת ומעשירה. כמה נושאים מרכזיים הותירו חותם על המשתתפים, למשל: סוגיות של השמה חוץ-ביתית במערכת האמריקנית; שיקום אסירות במסגרת מדינת אוקלהומה; המענים הטיפוליים לילדים בסיכון במדינת אוקלהומה, שהם ממוקדי טראומה (trauma Informed) בדרך כלל; ומפגש עם שופטת נוער. המשתתפות חזרו ארצה לא רק עם חוויה חיובית אלא גם עם תחושת שליחות ורצון אמיתי לשנות, להשפיע וליזום באמצעות הידע שקיבלו בתכנית. מחזור שלישי של הקורס מתוכנן לסוף 2016.

עבור לתוכן העמוד