דפנה טנר

ד"ר טנר רכשה את שלושת תאריה האקדמיים (בוגר, מוסמך ודוקטור) מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה. כיום היא מכהנת כמרצה מן החוץ בבית הספר לטיפול  באמצעות אמנויות, כעמיתה במרכז לחקר החברה באוניברסיטת חיפה וכמתאמת מחקרים במרכז טנ"א לטיפול בנפגעי אלימות מינית במרכז הרפואי על שם ברוך פדה, פוריה.

ד"ר טנר שולטת היטב במתודולוגיות מחקריות איכותניות כמו גם כמותיות והיא מעורבת בצורה אינטנסיבית במחקרים בנושאים של פגיעות מיניות, טראומה והתעללות בילדים. עבודת הדוקטורט שלה התמקדה בחוויית הסליחה בקרב נשים בוגרות שחוו גילוי עריות בילדותן. כיום היא מעורבת במספר מחקרים כחוקרת שותפה וכמרכזת מחקר, המתמקדים בגורמים המשפיעים על משך בדיקת האנוגניטלית של ילדים שעברו התעללות מינית ובמשמעות השימוש בליצנים רפואיים בעת בדיקת אנוגניטלית לילדים שעברו התעללות מינית.

ד"ר טנר היא עמיתת "חרוב" לתלמידי בתר- דוקטור. במהלך שנת הבתר- דוקטור היא תעסוק במחקר איכותני שמטרתו גיבוש מודל תיאורטי מעוגן בנתונים לתיאור והמשגת תופעת גילוי עריות על ידי אמהות, מנקודת הראות של הנפגעים, הפוגעות ואנשי מקצוע. היא מקווה שעבודתה תתרום למניעה ולטיפול בתופעה זו.

עבור לתוכן העמוד